Bedrijf beginnen met schulden

Diensten overzicht.

U weet dat u met een eigen bedrijf veel sneller uw schulden zal kunnen aflossen, maar
de officiële instanties hier totaal niet  aan mee.

 Wanneer u in een WSNP traject terecht komt moet u zich gaan houden aan regels die  zelfstandig ondernemen vrijwel onmogelijk maken.

Een eigen bedrijf beginnen terwijl u schulden heeft of in de WSNP zit is heel moeilijk maar niet onmogelijk.

Met hulp en ondersteuning van de Mabor Adviesgroep.

Is ondernemen in de WSNP of beginnen met een onderneming ondanks schulden mogelijk.

Mabor Adviesgroep richt samen met u een vennootschap op.

Voor ondernemers die schulden hebben en daardoor zelf geen onderneming kunnen beginnen of de aandelen van een BV op eigen naam kunnen hebben.

U bent dus niet aangewezen op de goedwillendheid van vrienden of familie.

Ook richten wij voor u geen vennootschap op die u later voor veel geld kan overnemen.

U beschikt vanaf de oprichting geheel zelfstandig over het vermogen van de vennootschap.

Indien u met een door ons opgerichte vennootschap gaat ondernemen bestaat er de mogelijkheid om door de Mabor adviesgroep de oude schulden te laten saneren.

Wij hanteren hiervoor een vast start tarief afhankelijk van het aantal schuldeisers  en vervolgens een maandelijkse bijdragen gedurende de duur van het traject.

 

Vorm A.

Het probleem.

 1. U heeft privé-schulden en u bent al  eigenaar van een eenmanszaak  óf u heeft zakelijke schulden ontstaan in de eenmanszaak..

  Het gevaar bestaat dat de schuldeisers beslag gaan leggen op het ondernemingsvermogen van uw eenmanszaak.

 2. U heeft privé schulden en u wilt een eigenbedrijf beginnen.

  Schuldeisers kunnen beslag leggen op uw ondernemersvermogen bij de eenmanszaak dan wel op de aandelen van een BV die in uw bezit zijn.

  Ondernemen wordt hierdoor vrijwel onmogelijk.

De oplossing.

Via een  door ons beheerde  stichting wordt er met u   een nieuwe vennootschap opgericht.

Dit kan een CV,BV of een LLP zijn

Wij hebben samen met u hiermee een afgescheiden vermogen gecreëerd waar uw schuldeisers op geen enkel wijze beslag op kunnen leggen.

Onze stichting treedt hierbij op als onafhankelijke derde partij.

Dit is voor u van groot belang, u krijgt anders te maken met de fiscus die zich beroept op de richtige heffing of schuldeisers die de rechtshandeling van  de oprichting van de nieuwe vennootschap nietig kunnen verklaren, zoals het geval kan zijn als u een bedrijf opricht met een familielid of vriend.

Kiest u voor de CV vorm .

In de CV en de LLP vennootschapsvorm heeft u alle voordelen op fiscaal gebied van de eenmanszaak .

(De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat onder meer uit: zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en startersaftrek)

U kunt ondernemen zonder de dreiging van privé  schuldeisers.

U heeft hiermee de beschikking over een beslagvrije bankrekening voor de zaak en indien gewenst een beslagvrije privé-bankrekening.

Auto’s en andere  goederen worden eigendom van de vennootschap en zijn hierdoor veilig tegen beslag en verkoop door deurwaarders.

U kunt in deze vorm huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan.

U bent echter wel net zoals bij de eenmanszaak hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die u maakt met de vennootschap.

De LLP

De LLP als rechtsvorm kent in Nederland een toenemend gebruik. Zij wordt gekozen door beroepsbeoefenaren zoals advocaten, accountants, en belastingadviseurs, en door bedrijfsbeoefenaren. De LLP komt dan ook tegemoet aan een behoefte in de markt.

Het succes van de LLP als rechtsvorm in Nederland wordt verklaard door:

 • vergaande vrijheid van inrichting
 • géén toepasselijkheid gebruikelijkloonregeling (DGA loon)
 • géén loon- of vennootschapsbelasting
 • waarborgen continuïteit als rechtspersoon
 • combinatie van fiscale transparantie (afhankelijk van structurering) en beperkte aansprakelijkheid

Deze ondernemingsvorm is ook uitermate geschikt voor ZZP-ers die te maken hebben met de problemen rond een modelovereenkomst (wet DBA) .

Vorm B

De derde oplossing is de Nederlandse BV als ondernemingsvorm waarvan de aandelen in onze holding worden gehouden. De aandelen worden gesplitst in een economische eigenaar (dat bent u of iemand door u aangewezen) en een juridisch eigenaar (onze holding).

U heeft de volledige zeggenschap in de BV; u bent hier in loondienst zonder de verplichting van een dga-salaris.

Beslag op de aandelen is niet mogelijk, wel is er beslag mogelijk op uw salaris en vakantiegeld.

Vaak wordt er een holding opgericht met daaronder een werkmaatschappij  om loon beslag te voorkomen.

U kunt in deze vorm huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan. Kortom u bent volledig vrij om te ondernemen zoals u dit wenst.

U kunt in deze vorm (opnieuw) beginnen met ondernemen. Of de BV kan als holding worden gebruikt als u bent begonnen in vorm A, maar toch te maken krijgt met een WSNP.

U kunt het samenwerkingsverband per maand beëindigen.

Indien u via de Mabor Adviesgroep een van de bovenstaande vennootschappen met ons opricht kan u de boekhouding door ons laten verzorgen in e-Boekhouden verplicht is dit echter niet.

LET BIJ DE MABOR ADVIESGROEP BENT U ALTIJD ZELF DE BAAS IN UW ONDERNEMING.

U kunt iedere samenwerking met de Mabor Adviesgroep altijd maandelijks kosteloos beeindigen u betaald nooit een overname bedrag voor de opgerichte vennootschap.

U zit in een faillessement,wsnp of u heeft een uitkering.

Dan is het vaak mogelijk om in een hybride ondernemingsvorm te ondernemen.

Indien u wilt gaan ondernemen zonder dat daar investeringen aankoop van  goederen bedrijfsmiddelen voor nodig zijn.

Kortom u inbreng is uitsluitend uw arbeid .

(heeft u een uitkering?Lees dan ook bijstand en een eigen zaak)

Wilt u meer informatie over het oprichten van een vennootschap, of wilt u meer weten over de producten of dienstverlening die de Mabor Adviesgroep aanbiedt?

U bent van harte welkom om bij ons langs te komen voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de Mabor adviseurs.

Op de vrijdag in het  van der Valk in Almere of op de woensdag bij de KvK. te Amsterdam.( Zie voor andere afspraak mogelijkheden

Ook een afspraak in de avonduren is mogelijk bij het v/d Valk hotel te Almere.

Bel voor een afspraak 020-2101049 of mail ons: info@mabor.nl.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Een eigen bedrijf beginnen in de WSNP? De Mabor Adviesgroep maakt het mogelijk.

 

Salaris en andere inkomsten

Voorkoom beslaglegging door uw schuldeisers met online bankieren functies met de VIABUY bankrekening  de perfecte oplossing voor alle mensen met een negatieve kredietwaardigheidsgeschiedenis, persoonlijk faillissement of beslaglegging op rekeningen. Als u niet beschikt over een bankrekening, als beslag is gelegd op uw rekeningen, als u een buitenlandse bankrekening wilt gebruiken voor uw inkomsten, of u gebruikt liever een aparte rekening in het buitenland, dan kunt u deze betalingen storten op uw VIABUY rekening. Geef uw persoonlijke IBAN aan de afzender bv. uw werkgever of cliënt door (voor non-euro bankoverschrijvingen gebruik aub de bankgegevens voor internationale overschrijving).

Zie bankrekening

Kijk voor onze andere ondernemersvormen op onze website www.mabor.nl

Naar de hoofdpagina>>>

BEL NU 020-2101049