LLP oprichten – Limited Liability Partnership

In verband met de brexit kunnen wij monenteel geen LLP voor u oprichten.

LLP oprichten – Limited Liability Partnership

LLP oprichten
De Limited Liability Company – LLP – is als Engelse rechtsvorm heel populair in Nederland. Het oprichten van een LLP door een vrije beroepsbeoefenaar biedt hem het beste uit twee werelden. De LLP is zowel een rechtspersoon en brengt daarnaast vele fiscale voordelen met zich mee. Een LLP dient met twee of meerdere (rechts)personen opgericht te worden. Een LLP kan samen met een (bestaande) B.V. opgericht worden.

Rechtspersoon
Een LLP is – net zoals een B.V. en N.V. – een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een ‘zelfstandig drager van rechten en plichten’. Indien een LLP een claim krijgt – en deze claim niet kan betalen – dan kan dit leiden tot faillissement. Als rechtspersoon biedt de LLP rechtsbescherming tegen de achterliggende privé persoon.

Fiscale voordelen
Vrije beroepsbeoefenaren die een LLP oprichten en hun werkzaamheden vanuit een LLP vormgeven betalen inkomstenbelasting over hun winst. Doordat ze door de belastingdienst als ondernemer voor de inkomstenbelasting worden gezien, kunnen ze ook gebruik maken van de vele ondernemersfaciliteiten die er in Nederland beschikbaar zijn zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Rekenvoorbeeld
Stel u bent een vrije beroepsbeoefenaar en u werkt momenteel vanuit een B.V. U besluit om een LLP op te richten en bepaalde activiteiten voortaan vanuit deze LLP vorm te geven. U ontvangt uit uw LLP per jaar EUR 100.000,- winst waarover u in privé inkomstenbelasting dient te betalen. Zoals gezegd mag u EUR 7.280,- zelfstandigenaftrek, EUR 2.123,- startersaftrek (onder voorwaarden) en nog eens 14% MKB-winstvrijstelling op deze winst in mindering brengen, dat betekent dus een aftrekpost van ongeveer EUR 22.000,- per jaar.

Voordelen van een LLP
– rechtspersoonlijkheid en bescherming van uw privé situatie
– gebruik van ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek
– MKB-winstvrijstelling van 14% over uw winst
– geen uitkeringstoets
– geen/lager gebruikelijk loon / DGA salaris

Uitstraling LLP
De LLP heeft internationaal een enorm hoog aanzien. De meeste bedrijven die internationaal zaken doen prefereren het oprichten van een LLP boven het oprichten van een B.V. Een eenmanszaak wordt internationaal vaak een ‘one-man-show’ genoemd en heeft dan ook het minste aanzien. Op dit moment zie je een duidelijke verschuiving van de B.V. naar de LLP.

Veel grotere accountantskantoren en advocatenkantoren hebben de keuze voor een LLP reeds gemaakt.

Oprichtingsvereisten
Een LLP dient te worden ingeschreven bij zowel de Kamer van Koophandel in Nederland als in Engeland. Daarnaast dient de LLP ook te worden ingeschreven op een adres in Engeland. Mabor kan u hiermee behulpzaam zijn en alle oprichtingswerkzaamheden voor u uit handen nemen. Hierbij moet u denken aan het opstellen van een LLP-overeenkomst, activa / passiva transactie, aanvraag van alle fiscale nummers in Nederland. Daarnaast kunnen wij vanuit Mabor ook de boekhouding laten  voeren voor uw LLP.

LEES OOK DE LLP>>>