Onder bewind en een eigen bedrijf

Kan ik als ik een eigen onderneming hebben als ZZP’er ?

Wanneer u een eigen onderneming heeft of ZZP’er bent, dan komt u niet in aanmerking voor bewindvoering.

Is het antwoord van de meeste bewindvoers .

Wanneer er al sprake is van bewindvoering en u een eigen onderneming gaat starten of als ZZP’er aan de slag wilt gaan, dan is de bewindvoerder verantwoordelijk voor uw boekhouding .

Aangezien daar door de wetgever niet in is voorzien is de vergoeding die de bewindvoerder mag rekenen niet toereikend om dit te gaan verzorgen

Ook bestaat de vrees van een eigen onderneming/ZZP’er hebben dat er financiële consequenties kunnen zijn, waarvoor de bewindvoerder verantwoordelijk is.

Wanneer u in het beschermingbewind zit, is het niet toegestaan om als zelfstandige te blijven functioneren. Maar er zijn situaties denkbaar waarin ZZP’ers tijdelijk een onderneming willen of kunnen hebben. De Mabor adviesgroep biedt deze ondernemers de kans om hun bedrijfsactiviteiten vanuit een vennootschap voort  te zetten en opdrachten aan te nemen. De gerealiseerde winst wordt in de regel als winst uit onderneming uitgekeerd of indien mogelijk als loon.

Wij hebben voor u vaak een oplossing!

U weet dat u als ZZPer veel sneller uw schulden kunt aflossen waardoor het beschermingbewind kan worden beeindigd , u kunt voor een of meer opdrachtgevers aan de slag.

Wij richten met u een vennootschap op. U komt daar in loondienst of ontvangt een winstdeel. Deze vennootschap factureert uw omzet en fungeert voor u als werkgever indien u voor een loondienst verband in aanmerking komt, zolang u in het beschermingbewind zit.

.Hoe groter de winst in de vennootschap, hoe sneller u hiermee uw oude schulden kunt aflossen, maar ook dat u weer gewoon kunt leven van een normaal inkomen.

Kunt u als ZZPer aan de slag maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.