Ondernemen met wsnp

Ondernemen tijdens de wsnp helpt je financiële situatie te verbeteren.

Met een eigen bedrijf kunt u veel sneller uw schulden aflossen, maar
vaak ondervinden mensen die een onderneming willen beginnen of voortzetten bij de bewindvoerder tegenstand.

Toch zijn er wel mogelijkheden !

Onderstaand het laaatse nieuws van RECOFA in samenspraak met DE RECHTSPRAAK

Handreiking voor zelfstandig ondernemen binnen de wettelijke schuldsaneringsregeling

De Mabor Adviesgroep biedt u een sneller en betere oplossing wij richten met u een vennootschap op . U komt daar als het kan in loondienst maar er kan ook gekozen worden voor een winst uitkering. Deze Vennootschap factureert/ontvangt de door u gecreëerde omzet. De vennootschap kan fungeren voor u als een normale werkgever zolang u in het WSNP traject zit.

Ook bestaaat de mogelijkheid om in deze vorm hybride te ondernemen dus naast uw dienstbetrekking ondernemen.

U bent daar voor de Wet geen ondernemer, maar een gewone werknemer.

Wilt u als een fulltime ondernemer werkzaam zijn?

Dan gaat een deel van de winst in de vennootschap naar u als salaris en verdwijnt daarmee voor een deel naar de schuldsanering.

Het ander deel van de winst wordt gebruikt om de groei en continuïteit van de vennoootschap te bewerkstelligen en als winstreserve.

Deze oplossing is met een eenmanszaak of een eigen BV niet mogelijk.

Hoe krijgt ondernemen in de WSNP haar vorm.

– U bent een vrije beroepsbeoefenaar en u heeft geen inkoop van goederen of diensten, kortom u bent ZZP-er!

– U zorgt zelf voor opdrachtgevers

.- Wij richten samen met u een vennootschap  op waarin uw inbreng is: arbeid en vlijt.

– U spreekt uw  opdrachtgevers een uurloon af, welk wij voor de vennootschap factureren.

– Wij spreken met u een uurloon af.

– Wij verzorgen de afdracht richting de belastingdienst en het UWV.

– U bent verzekerd voor de sociale voorzieningen.

– U kiest een handelsnaam waaronder u werkt.

– U bent volledig eigen baas u maakt zelf uit wat u doet en wanneer.

– U benadert klanten voor uzelf en verzorgt de uitvoering van het traject.

– U geeft per door u gekozen periode aan ons door wat en aan wie er gefactureerd moet worden.

– Kortom u houdt zich uitsluitend bezig met waarin u goed bent: uw vakgebied.

Wij zorgen namelijk voor het beheer van de vennootschap, verzorgen de directie, het management en de secretariële ondersteuning. Ook verzorgen wij indien nodig alle noodzakelijke juridisch stappen alsmede de volledige incasso.

U werkt in een door ons beheerde vennootschap waarin u al de vrijheden van het zelfstandig ondernemerschap in beperkte mate kunt genieten, maar wel 100% anoniem eigenaar van bent.

* * *

Deze ondernemersvorm is alleen mogelijk voor alle vrije beroepsbeoefenaren, kortom u verhuurt uzelf voor verkoop, advies of arbeid.

Voor door ons opgerichtevennootschappen verzorgen wij een vestigingsadres.

Zodra het WSNP traject ten einde is , kunt u over naar iedere door u gewenste ondernemingsvorm.

U kunt iedere samenwerking met de Mabor Adviesgroep altijd maandelijks kosteloos beeindigen u betaald nooit een overname bedrag voor de opgerichte vennootschap wat  bij andere aanbieders vaak wel verplicht is.

Bel voor info 020-2101049

HOE WERKT >> (opent in een nieuwe tab)”>Valt u onder beschermingbewind>>>