Een bedrijf starten met schulden, kan dat?

Je wilt dolgraag een eigen bedrijf beginnen, maar zit met een probleem: je hebt schulden. Betekent die BKR-registratie of studieschuld einde ondernemersdroom? Niet per se. Met bijvoorbeeld financiële steun van je gemeente, lenen bij een kredietbank en coaching door een schuldhulpverlener kun je nu of in de toekomst toch ondernemer worden.

Bijna iedereen in Nederland heeft wel een studieschuld, hypotheek of abonnement met een telefoon op afbetaling. Zolang je de maandelijkse aflossing kunt opbrengen, is zo’n schuld geen probleem. Maar onderzoek van het CBS laat zien dat 650.000 Nederlandse huishoudens te maken hebben met problematische schulden. Dat is het geval als je je schulden niet kunt afbetalen. Door hoge rentes lopen schulden dan vaak snel op. Met problematische schulden is een bedrijf starten of zzp’er worden moeilijk.

Een bedrijf beginnen gaat vaak samen met aanloopkosten en investeringen. Reguliere banken staan niet te springen om je geld te lenen, want geld lenen aan iemand met schulden is een risico. In de meeste gevallen is het oplossen van je schulden stap één in je ondernemerscarrière.

Dit zijn je mogelijkheden om een bedrijf te starten als je in de schulden zit:

Hulp van de gemeente

Als je geen inkomen en geen eigen geld hebt om een bedrijf te starten, kun je hulp en financiële steun zoeken bij je gemeente. Deze hulp is geregeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). “Problematische schulden staan hierbij wel in de weg” Zit je in de schuldsanering (Wet schuldsanering natuurlijke personen, Wsnp), dan is een bedrijf starten of als zzp’er aan de slag gaan niet toegestaan. Tenzij je toestemming krijgt van de rechter-commissaris. Lees ook ondernemen in de WSNP.

Schuldhulpverlening van je gemeente

Zoek je hulp bij de gemeente, dan krijg je een hulpverlener toegewezen die probeert afspraken te maken met je schuldeisers. Dit noem je een ‘minnelijk traject’. Als het niet lukt om tot een betalingsregeling te komen, kan de gemeente ervoor kiezen jouw schulden af te betalen. Je krijgt dan een zogenoemd saneringskrediet van de gemeentelijke kredietbank: een lening die je binnen drie jaar moet terugbetalen. Voordeel van zo’n saneringskrediet is dat je dit afbetaalt naar afloscapaciteit. Dat betekent dat er wordt gekeken naar hoeveel jij kunt afbetalen. Vaak gaat dit samen met inkomensbeheer, waarbij jouw inkomsten op de rekening van de kredietbank worden gestort. De bank betaalt hiervan vervolgens je vaste lasten.Met als gevolg ondernemen wordt hierdoor onmogelijk.Zelf je schulden oplossen is vaak een betere oplossing.

Zelf je schulden oplossen

Zelf je schulden oplossen is vaak de betere weg.

Zelf je Schulden Oplossen.

Stap 1: Maak een overzicht van je schuldeisers Het eerste wat je moet doen is een gedetailleerd overzicht maken van al je schuldeisers. Dit omvat creditcardmaatschappijen, leningverstrekkers, nutsbedrijven, belastingdienst en andere schuldeisers. Noteer de naam van de schuldeiser, het openstaande bedrag, de rente en de maandelijkse betalingsverplichting. Dit overzicht geeft je een duidelijk beeld van je totale schuld en helpt je bij het prioriteren van je aflossingsstrategie.

Stap 2: Budgetteren en besparen Analyseer je inkomsten en uitgaven om een realistisch budget op te stellen. Identificeer mogelijkheden om te besparen, zoals het verminderen van onnodige uitgaven of het vinden van goedkopere alternatieven voor bepaalde uitgaven. Richt je op essentiële uitgaven en knip in niet-essentiële kosten. Het vrijgekomen geld kan worden gebruikt om extra betalingen te doen op je schulden.

Stap 3: Onderhandelen met schuldeisers Neem contact op met je schuldeisers om te onderhandelen over betalingsregelingen of aflossingsplannen die beter passen bij je financiële situatie. Leg uit dat je actief werkt aan het aflossen van je schulden en bereid bent om betalingsafspraken te maken. Soms zijn schuldeisers bereid om de rente te verlagen, boetes kwijt te schelden of een tijdelijke betalingsstop in te lassen.

Stap 4: Prioriteiten stellen en aflossen Bepaal welke schulden de hoogste prioriteit hebben. Dit kunnen schulden zijn met de hoogste rente, belastingschulden of schulden waarbij de gevolgen het meest ernstig zijn. Richt je op het aflossen van deze prioritaire schulden door extra betalingen te doen met het geld dat je hebt bespaard of door onderhandelde regelingen na te komen. Werk vervolgens aan het aflossen van de overige schulden volgens een gestructureerd aflossingsschema.

Stap 5: Ondersteuning zoeken en doorgaan Overweeg om professionele hulp in te schakelen bij een erkende schuldhulpverleningsinstantie of een financieel adviseur. Zij kunnen je helpen bij het opstellen van een aflossingsplan, onderhandelen met schuldeisers en je voorzien van gepersonaliseerd advies. Blijf je budget volgen, houd contact met je schuldeisers en blijf gemotiveerd om je schulden af te lossen. Het kan even duren, maar met doorzettingsvermogen en consistentie kun je je schulden uiteindelijk oplossen en financiële vrijheid bereiken.

Het hebben van schulden betekent niet direct dat je je ondernemersplannen moet uitstellen. “Het BKR laat jouw betaalgedrag zien. Als jij je aan de betaalafspraken houdt, kan dat ook positief werken. Bij sommige banken kun je met een eenmanszaak geen zakelijke rekening openen als je schulden hebt.Met een vennootschap meestal wel.

Financiering aanvragen

Voor de financiering van je bedrijfsplannen kun je als je schulden hebt meestal niet bij een reguliere bank terecht. Er zijn wel andere manieren om aan financiering te komen. Denk aan crowdfunding of geld lenen bij vrienden. Ook komen veel starters bij Qredits uit. “ Voor banken is het te risicovol om deze ondernemers geld te lenen. Het gaat vaak om relatief kleine bedragen en het kost banken teveel tijd om de aanvragen te beoordelen, dat is niet rendabel. Een faillissement is in Nederland al helemaal een no go. Voor reguliere banken tenminste.”

Tweede kans

Qredits is een stichting en heeft geen winstoogmerk. De stichting werkt samen met verschillende banken en het Ministerie van Economische en Sociale Zaken.Het is hun taak om mensen een tweede kans te geven.Dat betekent niet dat je bij Qredits zomaar financiering voor je bedrijf los peutert: De adviseurs beoordelen alle aanvragen. Bij risicovolle aanvragen gaan ze altijd even op de bedrijfslocatie kijken.”

Ben je ooit failliet gegaan? Dan kijkt de adviseur nauwkeurig naar het faillissementsverslag. “Is er sprake geweest van ernstige nalatigheid of fraude? Valt jou iets te verwijten? We willen weten hoe je het faillissement hebt afgewikkeld en wat je gaat doen om dit een tweede keer te voorkomen. In sommige situaties kon de ondernemer er niks aan doen. Dan pakken ze zo’n aanvraag gewoon op en kijken we of het mogelijk is om een lening te verstrekken.”

Behalve een strenge beoordeling van de financieringsaanvragen, helpt Qredits ondernemers voorkomen dat zij opnieuw in de schulden komen. Ze hebben hier onderzoek naar gedaan en nu blijkt: mensen die de Wsnp succesvol hebben afgerond, komen vaker opnieuw in de problemen.” Daarom werkt de stichting samen met 650 coaches die ondernemers tot een jaar na het starten begeleiden. “Voor starters met een Wsnp-verleden is zo’n coach min of meer verplicht.”

Lenen bij de kredietbank

Als je een lening nodig hebt om je bedrijf te starten, kun je ook terecht bij een kredietbank die is aangesloten bij Sociale Banken Nederland. Deze banken werken samen met gemeenten en zijn gericht op hulp bij financiële problemen. Of je daadwerkelijk een lening krijgt, hangt af van jouw situatie.

BEL NU