Bedrijf beginnen met schulden

Diensten overzicht.

Voor jezelf beginnen, maar er zijn schulden?

Een eigen bedrijf starten !

U wilt een eigen bedrijf starten, maar de oude schulden verhinderen de mogelijkheid van een eenmanszaak of een BV. Hoe moet dat met de oude schulden? U weet waar U goed in bent.  Wat u leuk vindt,  Maar hoe kom ik van mijn schulden af?

U wilt uw schulden oplossen door te gaan ondernemen.

Een eigen bedrijf is vaak de weg om uit een eindeloos durend schuldhulptraject te ontsnappen.

Zelf de problemen oplossen is de beste weg.

Een eigen bedrijf beginnen met schulden is zonder een goede afscherming van het ondernemersvermogen zeer risicovol en daardoor eigenlijk onmogelijk

 

Er kan beslag worden gelegd op alle activa van uw eenmanszaak of op de aandelen van uw BV.

Kortom op alles wat u bezit!

Wilt u bijvoorbeeld een eenmanszaak beginnen. Hiervan is het vermogen direct gekoppeld aan het vermogen van de eigenaar.
Alle schulden van het bedrijf, zijn schulden voor de eigenaar. Met uw privé vermogen bent u daar volledig voor aansprakelijk. En dat werkt uiteraard ook andersom. Wanneer een oude schuldeiser vind dat hij het geld moet krijgen, kan hij bijvoorbeeld beslag leggen op bedrijfsinventaris,auto’s of beslag op vorderingen die de zaak heeft bij derden
.

U weet dat u met een eigen bedrijf veel sneller uw schulden zal kunnen aflossen, maar
de officiële instanties en schuldeisers werken hier totaal niet  aan mee.

Aan u de keuze zelf de oude schulden oplossen als ondernemer in een afgeschermde vennootschap met hulp van de Mabor Adviesgroep of in loondienst blijven en van daaruit proberen de schulden af te lossen..

Of in een schuldhulptraject gaan via de gemeente.

 Wanneer u via uw gemeente in een WSNP traject terecht komt moet u zich gaan houden aan regels die  zelfstandig ondernemen vrijwel onmogelijk maken.

Als u een onderneming heeft en in de WSNP komt, wordt u als ondernemer verplicht uw onderneming te staken.

Een eigen bedrijf beginnen terwijl u in de WSNP zit is heel moeilijk maar niet onmogelijk.

 lees hiervoor ondernemen in de wsnp

Heeft u besloten om de stap naar het zelfstandig ondernemerschap te gaan zetten.

Met als doel weer schulden vrij te gaan leven.

 

Maar wilt u ondernemen zonder de angst van dreigende beslagen?

Wij helpen u graag.

De Mabor Adviesgroep is de expert op het gebied van ondernemen zonder zorgen en angsten voor schuldeisers uit uw verleden.

U richt samen met de stichting Bedrijfsbehoud een vennootschap op waarin u de volledige zeggenschap heeft u kunt hierin zelf ondernemen.

Wij bouwen samen met u een huis waarin u veilig kunt ondernemen.

Een vennootschapsvorm speciaal voor ondernemers die schulden hebben en daardoor zelf geen onderneming kunnen beginnen of de aandelen van een BV op eigen naam kunnen hebben.

U kunt weer u eigen  leven inrichten zelf bepalen wat er wordt betaald geen angsten meer voor loonbeslag.

U bent dus niet langer aangewezen op de goedwillendheid van vrienden of familie.

Ook richten wij voor u geen vennootschap op die u later voor veel geld kan of moet overnemen zoals u bij een aantal andere aanbieders op internet tegen zult komen.

U beschikt vanaf de oprichting geheel zelfstandig over het vermogen van de vennootschap.

Kortom een vennootschap waar u het voor zeggen heeft zonder verdere verplichtingen naar de Mabor Adviesgroep.

Indien u met een door ons opgerichte vennootschap gaat ondernemen bestaat er de mogelijkheid om door de Mabor adviesgroep de oude schulden te laten saneren verplicht is dit echter niet.

Wij hanteren hiervoor een vast tarief afhankelijk van het aantal schuldeisers  .

 

Vorm A.

Het probleem.

  1. U heeft privé schulden en u heeft al een BV .Beslag op uw aandelen dreigt .
  2.  U bent   eigenaar van een eenmanszaak  en u heeft zakelijke en/of privé schulden ontstaan in de eenmanszaak of door privé omstandigheden.

    Het gevaar bestaat dat de schuldeisers beslag leggen op het ondernemingsvermogen van uw eenmanszaak.

  3. U heeft privé schulden en u wilt een eigen bedrijf beginnen.

    Schuldeisers kunnen beslag leggen op uw ondernemersvermogen bij de eenmanszaak dan wel op de aandelen van een BV die in uw bezit zijn.

    Ondernemen wordt hierdoor moeilijk maar niet onmogelijk.

De oplossing.

Samen met de  door ons beheerde  stichting Bedrijfsbehoud wordt er met u   een nieuwe vennootschap opgericht.

U bent hierin volledig bevoegd u kunt ondernemen geheel naar eigen inzicht.

Beslag door privé schuldeisers of schuldeisers van u al bestaande zaak op dit ondernemers vermogen is niet mogelijk.

U kunt vrij ondernemen de stichting is de onafhankelijke derde partij.

U bent niet afhankelijk van familie of vrienden u hoeft aan niemand verantwoording af te leggen.

De stichting bedrijfsbehoud is een onafhankelijke partij.

Een onafhankelijke derde partij is voor u van groot belang, u krijgt anders te maken met de fiscus die zich beroept op de richtige heffing of schuldeisers die de rechtshandeling van  de oprichting van de nieuwe vennootschap nietig kunnen verklaren, zoals het geval kan zijn als u een vennootschap opricht met een familielid of vriend.

( Ook voorkomt u hiermee dat uw familie of vrienden in de belastingheffing worden betrokken of zich met de bedrijfsvoering gaan bemoeien )

Kiest u voor de CV vorm .

In de Commanditaire Vennootschap als vennootschapsvorm heeft u alle voordelen op fiscaal gebied van de eenmanszaak .

(De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat onder meer uit: zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en startersaftrek)

U kunt ondernemen zonder de dreiging van privé  schuldeisers.

U kan hiermee de beschikking krijgen over een eigen bankrekening voor de zaak en indien gewenst een beslagvrije privé bankrekening.

(banken zij momenteel erg huiverig bij het open van een zakelijke bankrekening voor mensen met schulden u kunt wel altijd uitwijken naar een bankrekening in Europa.

)

Auto’s en andere  goederen worden eigendom van de vennootschap en zijn hierdoor veilig tegen beslag en verkoop door deurwaarders.

U kunt in deze vorm huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan.

U bent echter momenteel nog wel net zoals bij de eenmanszaak hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die u maakt met de vennootschap.

Commanditaire Vennootschap

Bestaat in een open of een gesloten uitvoering.

De commanditaire vennootschap is een bijzondere verschijningsvorm van de vennootschap onder firma. Het belangrijkste verschil is dat er twee soorten vennoten worden onderscheiden. Dit zijn de beherende vennoten en de commanditaire vennoten.

De beherende vennoot van de C.V. is aansprakelijk voor alle schulden van de C.V.
De commanditaire vennoot of stille vennoot is dit nooit.

Een commanditaire vennoot is financier van de vennootschap maar verder voor de schulden niet aansprakelijk. Ook kan de commanditair vennoot arbeid inbrengen.

Zijn positie is te vergelijken met een aandeelhouder bij een vennootschap, met als groot verschil dat er voor een C.V. geen verplichte kapitaal inbreng is, plus is niet bekend wie de commanditaire vennoten zijn.

Het is niet bekent wie de commanditaire vennoot of vennoten is/zijn.

De beherend vennoot is aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. In de praktijk zien we dat hiervoor vaak één of meerdere rechtspersonen optreden om de persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Vele grote concerns als Macro en C&A maken al jaren gebruik van de C.V. constructies.

Enige belangrijke voordelen boven de B.V.:

Geen gestort kapitaal nodig
Geen antecedentenonderzoek nodig
Geen publicatie jaarcijfers
Geen notariële overdracht
Geen salarisverplichtingen (volledige loondienst mogelijk)
Geen voorheffing IB zoals bij een eenmanszaak

De gesloten C.V.

Deze vorm is fiscaal transparant en aldus niet zelf belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Alle vennoten, zowel de beherende als de stille vennoten, zijn aan elkaar gelijkwaardig. Het is niet zo dat de stille vennoot uitsluitend geld inbrengt en zich vervolgens nergens meer mee mag bemoeien. Hij of zij is volledig medegerechtigd in de vennootschappelijke goederengemeenschap.

Ook kan hij of zij zijn of haar positie niet zonder toestemming van de andere vennoten overdragen aan een derde.

Weliswaar is dus het uitgangspunt dat alle vennoten gelijkwaardig zijn (naar evenredigheid van hun inbreng). De beherende vennoot is echter de aansprakelijke partij.

Meestal wordt door ons de gesloten vorm gebruikt bij het opzetten van combinatie vennootschappen.

LEES HIER WAT ER GAAT VERANDEREN

Vorm B

De derde oplossing is de Nederlandse BV als ondernemingsvorm waarvan de aandelen in onze holding worden gehouden. U ontvangt certificaten van aandelen deze zijn dan gesplitst in een economische eigenaar (dat bent u of iemand door u aangewezen) en een juridisch eigenaar (onze holding).

U heeft de volledige zeggenschap in de BV; u bent hier in loondienst zonder de verplichting van een dga-salaris.

Beslag op de aandelen is niet mogelijk, wel is er beslag mogelijk op uw salaris en vakantiegeld.

Vaak wordt er een holding ( BV of stichting) opgericht met daaronder een Commanditaire Vennootschap als werkmaatschappij om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

U kunt in deze vorm huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan. Kortom u bent volledig vrij om te ondernemen zoals u dit wenst.

U kunt in deze vorm (opnieuw) beginnen met ondernemen. Of de BV kan als holding worden gebruikt als u bent begonnen met een CV, maar toch te maken krijgt met een WSNP.

U kunt het samenwerkingsverband per maand beëindigen.

Indien u via de Mabor Adviesgroep een van de bovenstaande vennootschappen met ons opricht kan u de boekhouding door ons laten verzorgen in e-Boekhouden verplicht is dit echter niet.

LET BIJ DE MABOR ADVIESGROEP BENT U ALTIJD ZELF DE BAAS IN UW ONDERNEMING.

U kunt iedere samenwerking met de Mabor Adviesgroep altijd maandelijks kosteloos beëindigen u kunt de aandelen geheel op eigen naam zetten u betaald nooit een overname bedrag voor de opgerichte vennootschap zoals bij ander aanbieders vaak wel verplicht is.

U zit in een faillissement,Wsnp of u heeft een uitkering.

Dan is het vaak mogelijk om in een hybride ondernemingsvorm te ondernemen.

Indien u wilt gaan ondernemen zonder dat daar investeringen aankoop van  goederen bedrijfsmiddelen voor nodig zijn.

Kortom u inbreng is uitsluitend uw arbeid .

Lees dan ondernemen in de WSNP

Heeft u een uitkering?

(Lees dan ook bijstand en een eigen zaak)

Wilt u meer informatie over het oprichten van een vennootschap, of wilt u meer weten over de producten of dienstverlening die de Mabor Adviesgroep aanbiedt?

U bent van harte welkom om bij ons langs te komen voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de Mabor adviseurs.

Op de vrijdag in het  van der Valk hotel te Almere

Ook een afspraak in de avonduren is mogelijk bij het van der Valk hotel te Almere.

Bel voor een afspraak 020-2101049 of mail ons: info@mabor.nl.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Een eigen bedrijf beginnen in de WSNP? De Mabor Adviesgroep maakt het mogelijk.

Salaris en andere inkomsten

Voorkoom beslaglegging door uw schuldeisers met online bankieren functies met de VIABUY bankrekening  de perfecte oplossing voor alle mensen met een negatieve kredietwaardigheidsgeschiedenis, persoonlijk faillissement of beslaglegging op rekeningen. Als u niet beschikt over een bankrekening, als beslag is gelegd op uw rekeningen, als u een buitenlandse bankrekening wilt gebruiken voor uw inkomsten, of u gebruikt liever een aparte rekening in het buitenland, dan kunt u deze betalingen storten op uw VIABUY rekening. Geef uw persoonlijke IBAN aan de afzender bv. uw werkgever of cliënt door (voor non-euro bankoverschrijvingen gebruik aub de bankgegevens voor internationale overschrijving).

Zie voor bankrekening

Kijk voor onze andere ondernemersvormen op onze website www.mabor.nl

Naar de hoofdpagina>>>

BEL NU 020-2101049