fbpx

Bedrijf beginnen met schulden

Diensten overzicht.

Voor jezelf beginnen, maar er zijn schulden?

Een eigen bedrijf starten !

U wilt graag een eigen bedrijf beginnen, maar hoe zit het met mijn schulden? Zijn schulden een probleem?

Bijna iedereen in Nederland heeft wel een studieschuld, hypotheek,bankkrediet of abonnement met een telefoon op afbetaling. Zolang u de maandelijkse aflossing kunt opbrengen, is zo’n schuld uiteraard geen probleem.

Zijn echter problemen met oude schulden of dreigen er problemen te gaan ontstaan dan is het starten van een eigen bedrijf vaak niet zo eenvoudig .

Start u als eenmanszaak dan kunnen schuldeisers beslag leggen op het bedrijfsvermogen richt u een BV op dan er is beslag op uw aandelen mogelijk.

Een eigen bedrijf beginnen met schulden is zonder een goede afscherming van het ondernemersvermogen zeer risicovol en daardoor eigenlijk onmogelijk.

Lees ook verjaring van schulden.

U wilt uw schulden oplossen door te gaan ondernemen.

Een eigen bedrijf is vaak de weg om uit een eindeloos durend schuldhulptraject te ontsnappen.

Of om te voorkomen dat u in een schuldhulptraject terecht komt.

Zelf de problemen oplossen is altijd de beste weg.

Ook voor mensen in het beschermingsbewind of in de WSNP.

Onze schuldhulp is er altijd opgericht om een problematische schuldsituatie op te lossen of te voorkomen.

Wilt u een eenmanszaak beginnen.

Hiervan is het vermogen direct gekoppeld aan het vermogen van de eigenaar.
Alle schulden van het bedrijf, zijn schulden voor de eigenaar.

Met uw privé vermogen bent u daar volledig voor aansprakelijk.

En dat werkt uiteraard ook andersom.

Een privé schuldeiser kan hij bijvoorbeeld beslag leggen op alles wat u bezit in de eenmanszaak de bankrekening van de zaak ,bedrijfsinventaris,auto’s,voorraden of beslag op vorderingen die de eenmanszaak heeft bij derden.

Wij bieden u hiervoor een veilig alternatief in deze vennootschapsvorm kunt u ondernemen met alle voor en nadelen van de eenmanszaak zonder het beslagrisico van privé schuldeisers.

U heeft hiermee een afgescheiden ondernemingsvermogen .

U kunt vervolgens zelf de oude schulden op gaan lossen dan wel hulp hiervoor zoeken bij de gemeente.

 Wanneer u via uw gemeente in een schuldhulp traject terecht komt moet u zich gaan houden aan regels die de gemeente opstelt.

Richt u een beschermende vennootschap op via Mabor bent u degene die de regels opstelt.

Geen dwang meer van deurwaarders u bepaald wanneer en hoeveel er wordt afbetaald.

Heeft u besloten om de stap naar het zelfstandig ondernemerschap te gaan zetten.

Met als doel weer schulden vrij te gaan leven.

Een eind te maken aan de dwang van deurwaarders.

 En u wilt ondernemen zonder de angst van dreigende beslagen?

Wij helpen u graag.

De Mabor Adviesgroep is de expert op het gebied van ondernemen zonder zorgen en angsten voor schuldeisers uit uw verleden.
Wij bieden u drie Nederlandse vennootschapsvormen waarin u kunt gaan ondernemen.

U richt in samenwerking met de stichting Bedrijfsbehoud een vennootschap op waarin u de volledige zeggenschap heeft u kunt hierin met elke vorm van een onderneming beginnen.

Wij bouwen samen met u een huis waarin u veilig kunt ondernemen.

Een vennootschapsvorm waarin we een afgescheiden vermogen creëren speciaal voor ondernemers die schulden hebben en daardoor zelf geen onderneming kunnen beginnen zonder het risico op beslag van het ondernemers vermogen of de aandelen van een BV op eigen naam kunnen hebben.

U kunt weer u eigen  leven inrichten zelf bepalen wat er wordt betaald geen angsten meer voor loonbeslag.

U bent dus ook niet langer aangewezen op de goedwillendheid van vrienden of familie.

U bent vanaf de oprichting volledig eigenaar dus niet achteraf uw eigen onderneming voor veel geld moeten overnemen zoals u bij een aantal andere aanbieders op internet tegen zult komen.

U beschikt vanaf de oprichting geheel zelfstandig over het vermogen van de vennootschap.

Kortom een vennootschap waar u het voor zeggen heeft zonder verdere verplichtingen .

De oplossing.

Samen met de  door ons beheerde  stichting Bedrijfsbehoud wordt er met u   een nieuwe vennootschap opgericht.

U bent hierin volledig bevoegd u kunt ondernemen geheel naar eigen inzicht.
Beslag door privé schuldeisers of schuldeisers van u al bestaande zaak op dit ondernemers vermogen is niet mogelijk.

Soms is er de mogelijkheid om met familie of vrienden een bedrijf op te zetten helaas lijd dit vaak tot ruzie voor de rest van uw leven,meestal overziet men de fiscale consequenties niet of komt het familielid of vriend in een faillissement terecht.

Richt u zelf met ons een vennootschap op dan bent u niet afhankelijk van familie of vrienden u hoeft aan niemand verantwoording af te leggen.

U kunt vrij ondernemen in een vennootschap met een afgescheiden vermogen.

( U voorkomt hiermee dat uw familie of vrienden in de belastingheffing worden betrokken of zich met de bedrijfsvoering gaan bemoeien )

Lees hier ondernemen met familie of andere partijen.

Een onafhankelijke derde partij is voor u van groot belang, u kunt anders te maken met de fiscus die zich beroept op de richtige heffing of schuldeisers die de rechtshandeling van  de oprichting van de nieuwe vennootschap nietig willen verklaren.

Het alternatief voor de eenmanszaak .

In de VOF en de Commanditaire Vennootschap als vennootschapsvorm heeft u alle voordelen op fiscaal gebied van de eenmanszaak maar een afgescheiden vermogen.

(De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat onder meer uit: zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en startersaftrek)

U kunt hierin ondernemen zonder de dreiging van privé  schuldeisers.

De vennootschap kan hiermee de beschikking krijgen over een eigen bankrekening voor de zaak en indien gewenst kan er een beslagvrije privé bankrekening aan gekoppeld worden.

Auto’s en andere  goederen worden eigendom van de vennootschap en zijn hierdoor veilig tegen beslag en verkoop door deurwaarders.

U kunt in deze vorm huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan.

U bent echter momenteel nog wel net zoals bij de eenmanszaak hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die u maakt met de vennootschap.

Commanditaire Vennootschap

Bestaat in een open of een gesloten uitvoering.

De commanditaire vennootschap is een bijzondere verschijningsvorm van de vennootschap onder firma. Het belangrijkste verschil is dat er twee soorten vennoten worden onderscheiden. Dit zijn de beherende vennoten en de commanditaire vennoten.

De beherende vennoot van de C.V. is aansprakelijk voor alle schulden van de C.V.
De commanditaire vennoot of stille vennoot is dit nooit.

Een commanditaire vennoot is financier van de vennootschap maar verder voor de schulden niet aansprakelijk. Ook kan de commanditair vennoot arbeid inbrengen.

Zijn positie is te vergelijken met een aandeelhouder bij een vennootschap, met als groot verschil dat er voor een C.V. geen verplichte kapitaal inbreng is, plus is niet bekend wie de commanditaire vennoten zijn.

Het is niet bekent wie de commanditaire vennoot of vennoten is/zijn.

De beherend vennoot is aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. In de praktijk zien we dat hiervoor vaak één of meerdere rechtspersonen optreden om de persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Vele grote concerns als Macro en C&A maken al jaren gebruik van de C.V. constructies.

Enige belangrijke voordelen boven de B.V.:

Geen gestort kapitaal nodig
Geen antecedentenonderzoek nodig
Geen publicatie jaarcijfers
Geen notariële overdracht
Geen salarisverplichtingen (volledige loondienst mogelijk)
Geen voorheffing IB zoals bij een eenmanszaak

De gesloten C.V.

Deze vorm is fiscaal transparant en aldus niet zelf belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Alle vennoten, zowel de beherende als de stille vennoten, zijn aan elkaar gelijkwaardig. Het is niet zo dat de stille vennoot uitsluitend geld inbrengt en zich vervolgens nergens meer mee mag bemoeien. Hij of zij is volledig mede gerechtigd in de vennootschappelijke goederengemeenschap.

Ook kan hij of zij zijn of haar positie niet zonder toestemming van de andere vennoten overdragen aan een derde.

Weliswaar is dus het uitgangspunt dat alle vennoten gelijkwaardig zijn (naar evenredigheid van hun inbreng). De beherende vennoot is echter de aansprakelijke partij.

Meestal wordt door ons de gesloten vorm gebruikt bij het opzetten van combinatie vennootschappen.

Er komen straks 2 in plaats van 3 personenvennootschappen; de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De vof en maatschap verdwijnen qua inhoud en gaan over in de vennootschap. Het voorstel brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, zoals:

LEES HIER WAT ER GAAT VERANDEREN

Oplossing 2

De tweede oplossing is de Nederlandse BV als ondernemingsvorm waarvan de aandelen in onze holding worden gehouden. U ontvangt certificaten van aandelen deze zijn dan gesplitst in een economische eigenaar (dat bent u of iemand door u aangewezen) en een juridisch eigenaar (onze holding).

U heeft de volledige zeggenschap in de BV; u bent hier in loondienst zonder de verplichting van een dga-salaris.

Beslag op de aandelen is niet mogelijk, wel is er beslag mogelijk op uw salaris en vakantiegeld.

U kunt in deze vorm huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan. Kortom u bent volledig vrij om te ondernemen zoals u dit wenst.

U kunt in deze vorm (opnieuw) beginnen met ondernemen. Of de BV kan als holding worden gebruikt als u bent begonnen met een CV, maar toch te maken krijgt met een WSNP.

U kunt het samenwerkingsverband per maand beëindigen.

Oplossing 3

Er wordt een stichting opgericht als holding met daaronder een Commanditaire Vennootschap of BV als werkmaatschappij om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

In deze constructie moet er vennootschapsbelasting worden betaald en bent u in loondienst.

LET OP ! BIJ DE MABOR ADVIESGROEP BENT U ALTIJD ZELF DE BAAS IN UW ONDERNEMING.

U kunt iedere samenwerking met de Mabor Adviesgroep altijd maandelijks kosteloos beëindigen u kunt de aandelen geheel op eigen naam zetten u betaald nooit een overname bedrag voor de opgerichte vennootschap zoals bij ander aanbieders vaak wel verplicht is.

U zit in een faillissement of Wsnp ?

Dan is het ook vaak mogelijk om in een hybride ondernemingsvorm te ondernemen.

Indien u wilt gaan ondernemen zonder dat daar investeringen aankoop van  goederen bedrijfsmiddelen voor nodig zijn.

Kortom u inbreng is uitsluitend uw arbeid .

Lees dan ondernemen in de WSNP

Heeft u beschermingsbewind ?

Lees dan ondernemen onder bewind.

Wilt u meer informatie over het oprichten van een vennootschap, of wilt u meer weten over de producten of dienstverlening die de Mabor Adviesgroep aanbiedt?

U kunt geheel kosteloos en vrijblijvend een kennismakingsgesprek per telefoon of skype voeren met een van de Mabor adviseurs.

Ook een afspraak in de avonduren is mogelijk bij het van der Valk hotel te Almere.

Bezoek de contactpagina voor het maken van een afspraak.

Een eigen bedrijf beginnen in de WSNP? De Mabor Adviesgroep maakt het mogelijk.

Salaris en andere inkomsten

Voorkoom beslaglegging door uw schuldeisers met online bankieren functies met de VIABUY bankrekening  de perfecte oplossing voor alle mensen met een negatieve kredietwaardigheidsgeschiedenis, persoonlijk faillissement of beslaglegging op rekeningen. Als u niet beschikt over een bankrekening, als beslag is gelegd op uw rekeningen, als u een buitenlandse bankrekening wilt gebruiken voor uw inkomsten, of u gebruikt liever een aparte rekening in het buitenland, dan kunt u deze betalingen storten op uw VIABUY rekening. Geef uw persoonlijke IBAN aan de afzender bv. uw werkgever of cliënt door (voor non-euro bankoverschrijvingen gebruik aub de bankgegevens voor internationale overschrijving).

Zie voor bankrekening

Kijk voor onze andere ondernemersvormen op onze website www.mabor.nl

Naar de hoofdpagina>>>

BEL NU 020-2101049

Call Now ButtonBEL NU