Bedrijf beginnen met schulden

Diensten overzicht.

Voor jezelf beginnen, maar er zij schulden?

U wilt een eigen bedrijf starten, maar hoe moet dat met de oude schulden? U weet waar U goed in bent.  Wat u leuk vindt,  Maar hoe kom ik van mijn schulden af?
Een eigen bedrijf beginnen met schulden is zonder een goede afscherming van het ondernemersvermogen zeer risicovol.

 

Er kan beslag worden gelegd op alle activa van een eenmanszaak of op de aandelen van uw BV.

Kortom op alles wat u bezit!

U weet dat u met een eigen bedrijf veel sneller uw schulden zal kunnen aflossen, maar
de officiële instanties en schuldeisers werken hier totaal niet  aan mee.

Aan u de keuze zelf de oude schulden oplossen of in een schuldhulptraject gaan.

 Wanneer u in een WSNP traject terecht komt moet u zich gaan houden aan regels die  zelfstandig ondernemen vrijwel onmogelijk maken.

Een eigen bedrijf beginnen terwijl u in de WSNP zit is heel moeilijk maar niet onmogelijk.

 lees hiervoor ondernemen in de wsnp

Met hulp en ondersteuning van de Mabor Adviesgroep kunt u met ons een schuldsanering starten of u kunt dit geheel  zelf gaan doen.

Heeft u besloten om de stap naar het zelfstandig ondernemersschap te gaan zetten.

 

Maar wilt u ondernemen zonder de angst van dreigende beslagen?

Wij helpen u graag.

De Mabor Adviesgroep is de expert op het gebied van ondernemen zonder zorgen en angsten voor schuldeisers uit uw verleden.

Wij richten samen met u een vennootschap waarin u u kunt ondernemen.

Wij bouwen samen met u een huis waarin u veilig kunt ondernemen.

Een vennootschapsvorm speciaal voor ondernemers die schulden hebben en daardoor zelf geen onderneming kunnen beginnen of de aandelen van een BV op eigen naam kunnen hebben.

U kunt weer u eigen  leven inrichten zelf bepalen wat er wordt betaald geen angsten meer voor loonbeslag.

U bent dus niet langer aangewezen op de goedwillendheid van vrienden of familie.

Ook richten wij voor u geen vennootschap op die u later voor veel geld kan of moet overnemen zoals u bij een aantal andere aanbieders op internet tegen zult komen.

U beschikt vanaf de oprichting geheel zelfstandig over het vermogen van de vennootschap.

Kortom een vennootschap waar u het voor zeggen heeft zonder verdere verplichtingen naar de Mabor Adviesgroep.

Indien u met een door ons opgerichte vennootschap gaat ondernemen bestaat er de mogelijkheid om door de Mabor adviesgroep de oude schulden te laten saneren verplicht is dit echter niet.

Ook kunt u door de Mabor adviesgroep uw administratie van de vennootschap laten verzorgen verplicht bent u dat echter niet.

Wij hanteren hiervoor een vast start tarief afhankelijk van het aantal schuldeisers  en vervolgens een maandelijkse bijdragen gedurende de duur van het traject.

 

Vorm A.

Het probleem.

 1. U heeft privé-schulden.en u heeft een BV

 2.  U bent   eigenaar van een eenmanszaak  en u heeft zakelijke schulden ontstaan in de eenmanszaak..

  Het gevaar bestaat dat de schuldeisers beslag gaan leggen op het ondernemingsvermogen van uw eenmanszaak.

 3. U heeft privé schulden en u wilt een eigen bedrijf beginnen.

  Schuldeisers kunnen beslag leggen op uw ondernemersvermogen bij de eenmanszaak dan wel op de aandelen van een BV die in uw bezit zijn.

  Ondernemen wordt hierdoor vrijwel onmogelijk.

De oplossing.

Samen met een  door ons beheerde  stichting wordt er met u   een nieuwe vennootschap opgericht.

Dit is in regel een CV

Wij hebben samen met u hiermee een afgescheiden vermogen gecreëerd waar uw schuldeisers op geen enkel wijze beslag op kunnen leggen.

Onze stichting treedt hierbij op als onafhankelijke derde partij.

Dit is voor u van groot belang, u krijgt anders te maken met de fiscus die zich beroept op de richtige heffing of schuldeisers die de rechtshandeling van  de oprichting van de nieuwe vennootschap nietig kunnen verklaren, zoals het geval kan zijn als u een vennootschap opricht met een familielid of vriend.

( Ook voorkomt u hiermee dat uw familie of vrienden in de belastingheffing worden betrokken)

Kiest u voor de CV vorm .

In de CV als vennootschapsvorm heeft u alle voordelen op fiscaal gebied van de eenmanszaak .

(De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat onder meer uit: zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en startersaftrek)

U kunt ondernemen zonder de dreiging van privé  schuldeisers.

U kan hiermee de beschikking krijgen over een beslagvrije bankrekening voor de zaak en indien gewenst een beslagvrije privé-bankrekening.

(banken zij momenteel erg huiverig bij het open van een zakelijke bankrekening voor mensen met schulden u kunt wel altijd uitwijken naar een Viabuy bankrekening.)

Auto’s en andere  goederen worden eigendom van de vennootschap en zijn hierdoor veilig tegen beslag en verkoop door deurwaarders.

U kunt in deze vorm huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan.

U bent echter wel net zoals bij de eenmanszaak hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die u maakt met de vennootschap.

Commanditaire Vennootschap

De commanditaire vennootschap is een bijzondere verschijningsvorm van de vennootschap onder firma. Het belangrijkste verschil is dat er twee soorten vennoten worden onderscheiden. Dit zijn de beherende vennoten en de commanditaire vennoten.

De beherende vennoot van de C.V. is aansprakelijk voor alle schulden van de C.V.
De commanditaire vennoot of stille vennoot is dit nooit.

Een commanditaire vennoot is financier van de vennootschap maar verder voor de schulden niet aansprakelijk. Ook kan de commanditair vennoot arbeid inbrengen.

Zijn positie is te vergelijken met een aandeelhouder bij een vennootschap, met als groot verschil dat er voor een C.V. geen verplichte kapitaal inbreng is, plus is niet bekend wie de commanditaire vennoten zijn.

Het is niet te achterhalen wie de commanditaire vennoot of vennoten is/zijn.

De beherend vennoot is aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. In de praktijk zien we dat hiervoor meestal één of meerdere rechtspersonen optreden.

Vele grote concerns als Macro en C&A maken al jaren gebruik van de C.V. constructies.

Enige belangrijke voordelen boven de B.V.:

Geen gestort kapitaal nodig
Geen antecedentenonderzoek nodig
Geen publicatie jaarcijfers
Geen notariële overdracht
Geen salarisverplichtingen (volledige loondienst mogelijk)
Geen voorheffing IB zoals bij een eenmanszaak

De gesloten C.V.

Deze vorm is fiscaal transparant en aldus niet zelf belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Alle vennoten, zowel de beherende als de stille vennoten, zijn aan elkaar gelijkwaardig. Het is niet zo dat de stille vennoot uitsluitend geld inbrengt en zich vervolgens nergens meer mee mag bemoeien. Hij of zij is volledig medegerechtigd in de vennootschappelijke goederengemeenschap.

Ook kan hij of zij zijn of haar positie niet zonder toestemming van de andere vennoten overdragen aan een derde.

Weliswaar is dus het uitgangspunt dat alle vennoten gelijkwaardig zijn (naar evenredigheid van hun inbreng). De beherende vennoot is echter de aansprakelijke partij.

Meestal wordt door ons de gesloten vorm gebruikt bij het opzetten van combinatie vennootschappen.

De LLP

In afwachting van de Brexit onderhandelingen worden er door de Mabor Adviesgroep momenteel geen LLP’s opgericht.

De LLP als rechtsvorm kent in Nederland een toenemend gebruik. Zij wordt gekozen door beroepsbeoefenaren zoals advocaten, accountants, en belastingadviseurs, en door bedrijfsbeoefenaren. De LLP komt dan ook tegemoet aan een behoefte in de markt.

Het succes van de LLP als rechtsvorm in Nederland wordt verklaard door:

 • vergaande vrijheid van inrichting
 • géén toepasselijkheid gebruikelijkloonregeling (DGA loon)
 • géén loon- of vennootschapsbelasting
 • waarborgen continuïteit als rechtspersoon
 • combinatie van fiscale transparantie (afhankelijk van structurering) en beperkte aansprakelijkheid

Deze ondernemingsvorm is ook uitermate geschikt voor ZZP-ers die te maken hebben met de problemen rond een modelovereenkomst (wet DBA) .

Vorm B

De derde oplossing is de Nederlandse BV als ondernemingsvorm waarvan de aandelen in onze holding worden gehouden. De aandelen worden gesplitst in een economische eigenaar (dat bent u of iemand door u aangewezen) en een juridisch eigenaar (onze holding).

U heeft de volledige zeggenschap in de BV; u bent hier in loondienst zonder de verplichting van een dga-salaris.

Beslag op de aandelen is niet mogelijk, wel is er beslag mogelijk op uw salaris en vakantiegeld.

Vaak wordt er een holding opgericht met daaronder een werkmaatschappij  om loon beslag te voorkomen.

U kunt in deze vorm huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan. Kortom u bent volledig vrij om te ondernemen zoals u dit wenst.

U kunt in deze vorm (opnieuw) beginnen met ondernemen. Of de BV kan als holding worden gebruikt als u bent begonnen in vorm A, maar toch te maken krijgt met een WSNP.

U kunt het samenwerkingsverband per maand beëindigen.

Indien u via de Mabor Adviesgroep een van de bovenstaande vennootschappen met ons opricht kan u de boekhouding door ons laten verzorgen in e-Boekhouden verplicht is dit echter niet.

LET BIJ DE MABOR ADVIESGROEP BENT U ALTIJD ZELF DE BAAS IN UW ONDERNEMING.

U kunt iedere samenwerking met de Mabor Adviesgroep altijd maandelijks kosteloos beeindigen u betaald nooit een overname bedrag voor de opgerichte vennootschap zoals bij ander aanbieders wel verplicht is.

U zit in een faillessement,wsnp of u heeft een uitkering.

Dan is het vaak mogelijk om in een hybride ondernemingsvorm te ondernemen.

Indien u wilt gaan ondernemen zonder dat daar investeringen aankoop van  goederen bedrijfsmiddelen voor nodig zijn.

Kortom u inbreng is uitsluitend uw arbeid .

Lees dan ondernemen in de WSNP

Heeft u een uitkering?

(Lees dan ook bijstand en een eigen zaak)

Wilt u meer informatie over het oprichten van een vennootschap, of wilt u meer weten over de producten of dienstverlening die de Mabor Adviesgroep aanbiedt?

U bent van harte welkom om bij ons langs te komen voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de Mabor adviseurs.

Op de vrijdag in het  van der Valk in Almere of op de woensdag bij de KvK. te Amsterdam.( Zie voor andere afspraak mogelijkheden

Ook een afspraak in de avonduren is mogelijk bij het v/d Valk hotel te Almere.

Bel voor een afspraak 020-2101049 of mail ons: info@mabor.nl.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Een eigen bedrijf beginnen in de WSNP? De Mabor Adviesgroep maakt het mogelijk.

Salaris en andere inkomsten

Voorkoom beslaglegging door uw schuldeisers met online bankieren functies met de VIABUY bankrekening  de perfecte oplossing voor alle mensen met een negatieve kredietwaardigheidsgeschiedenis, persoonlijk faillissement of beslaglegging op rekeningen. Als u niet beschikt over een bankrekening, als beslag is gelegd op uw rekeningen, als u een buitenlandse bankrekening wilt gebruiken voor uw inkomsten, of u gebruikt liever een aparte rekening in het buitenland, dan kunt u deze betalingen storten op uw VIABUY rekening. Geef uw persoonlijke IBAN aan de afzender bv. uw werkgever of cliënt door (voor non-euro bankoverschrijvingen gebruik aub de bankgegevens voor internationale overschrijving).

Zie voor bankrekening

Kijk voor onze andere ondernemersvormen op onze website www.mabor.nl

Naar de hoofdpagina>>>

BEL NU 020-2101049