fbpx

Bedrijf starten met schulden

Voor jezelf beginnen, maar er zijn schulden?”

Ben je klaar om je eigen bedrijf te starten? Maar wacht even, wat moet je doen met die schulden? Zijn ze een obstakel voor jouw ondernemersdroom?

Het is heel normaal om schulden te hebben in Nederland, of het nu gaat om een studieschuld, een hypotheek, een banklening of een telefoonabonnement. Zolang je de maandelijkse aflossingen kunt betalen, hoeft een schuld geen probleem te zijn.

Maar wat als je al problemen hebt met oude schulden of als er problemen dreigen te ontstaan? Het starten van een eigen bedrijf kan dan behoorlijk ingewikkeld worden.

Ondernemers met schulden moeten kunnen rekenen op schuldhulpverlening van hun gemeente. Helaas regelt elke gemeente dit op haar eigen manier, met wisselend succes.

Vaak kun je niet terecht bij de officiële schuldsanering via de gemeente, tenzij je stopt met je bedrijf. Het starten van een onderneming met schulden is vrijwel onmogelijk in elke gemeente.

Het is erg riskant om te hopen op het beste en toch te beginnen als een eenmanszaak of een BV. Als je kiest voor een eenmanszaak, kunnen schuldeisers beslag leggen op het bedrijfsvermogen. Als je een BV opricht, kan er beslag worden gelegd op jouw aandelen.

Het starten van een eigen bedrijf met schulden is extreem risicovol en in feite bijna onmogelijk zonder een goede bescherming van het ondernemersvermogen.

Wil je meer weten over schuldenverjaring en wat dat voor jou kan betekenen? Lees dan verder en ontdek hoe je met deze uitdagingen kunt omgaan.

Geef niet op! Met de juiste informatie en ondersteuning kun je jouw ondernemersdroom waarmaken, zelfs als er schulden zijn.

Diensten overzicht.

U wilt uw schulden oplossen door te gaan ondernemen.

Een eigen bedrijf is vaak de weg om uit een eindeloos durend schuldhulptraject te ontsnappen.

Of om te voorkomen dat u in een schuldhulptraject terecht komt.

Zelf de problemen oplossen is altijd de beste weg.

Ook voor mensen in het beschermingsbewind of in de WSNP.

Onze schuldhulp is er altijd opgericht om een problematische schuldsituatie op te lossen of te voorkomen.

Wilt u een eenmanszaak beginnen.

Hiervan is het vermogen direct gekoppeld aan het vermogen van de eigenaar.
Alle schulden van het bedrijf, zijn schulden voor de eigenaar.

Met uw privé vermogen bent u daar volledig voor aansprakelijk.

En dat werkt uiteraard ook andersom.

Een privé schuldeiser kan hij bijvoorbeeld beslag leggen op alles wat u bezit in de eenmanszaak de bankrekening van de zaak ,bedrijfsinventaris,auto’s,voorraden of beslag op vorderingen die de eenmanszaak heeft bij derden.

Ook een BV bied geen bescherming

Wanneer u persoonlijke schulden heeft, kan er beslag worden gelegd op uw aandelen in een Besloten Vennootschap (BV). In een BV zijn de aandelen namelijk een onderdeel van uw persoonlijk vermogen, en dus kunnen schuldeisers proberen om beslag te leggen op uw aandelen om zo hun vorderingen te innen.

Dit betekent dat als u schulden heeft en u een BV opricht, uw aandelen in de BV kwetsbaar zijn voor beslaglegging. Als er beslag wordt gelegd op uw aandelen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw zeggenschap en controle over de BV.

Daarom kan het in gevallen van schulden en het vermijden van beslaglegging voordeliger zijn om te kiezen voor een andere vennootschapsvorm, zoals de nader te benoemen Commanditaire Vennootschap (C.V.) of de constructie met een stichting als holding. In deze vormen is het afgescheiden vermogen beter beschermd tegen beslaglegging, aangezien de aandelen niet direct aan uw persoonlijk vermogen zijn gekoppeld

Wij bieden u hiervoor een veilig alternatief in deze Nederlandse vennootschapsvorm kunt u ondernemen met alle voor en nadelen van de eenmanszaak zonder het beslagrisico van privé schuldeisers.

U heeft hiermee een afgescheiden ondernemingsvermogen van uw privé vermogen en daarmee ook van de oude privé schulden .

Bent u op zoek naar een manier om uw schulden op te lossen en een nieuw pad in te slaan? Het starten van uw eigen bedrijf kan vaak de uitweg zijn uit een eindeloos schuldhulptraject.

Bij Mabor begrijpen we dat zelf de problemen oplossen altijd de beste weg is, zowel voor mensen in het beschermingsbewind of in de WSNP.

Onze schuldhulp voor ondernemers is erop gericht om problematische schuldsituaties op te lossen of te voorkomen.

Voordelen van een eenmanszaak: Als u overweegt om een eenmanszaak te beginnen, is het belangrijk om te weten dat het vermogen van de eenmanszaak direct gekoppeld is aan uw persoonlijke vermogen.

Veilig alternatief met een beschermende vennootschap:

Bij Mabor bieden wij u een veilig alternatief aan.

In de Nederlandse vennootschapsvorm die wij aanbieden, kunt u ondernemen met alle voordelen van een eenmanszaak, maar zonder het beslagrisico van privé schuldeisers.

Met deze vorm heeft u een afgescheiden ondernemingsvermogen, los van uw privé vermogen en dus ook van uw oude privé schulden.

Zelf beslissen hoe uw schulden worden opgelost:

Met een beschermende vennootschap via Mabor heeft u de vrijheid om zelf te bepalen hoe en of u uw schulden oplost.

U kunt ervoor kiezen om dit zelf te doen of om hulp te zoeken bij de gemeente. Wanneer u in een schuldhulptraject via uw gemeente terechtkomt, moet u zich houden aan de regels die de gemeente opstelt.

Maar als u een beschermende vennootschap opricht via Mabor, bent u degene die de regels bepaalt, inclusief de keuze om wel of niet af te lossen. De keus is aan u.

Geen dwang meer van deurwaarders:

Met een beschermende vennootschap via Mabor hoeft u geen last meer te hebben van deurwaarders die u onder druk zetten.

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel er wordt afbetaald. Dit geeft u de vrijheid om op uw eigen tempo aan uw schulden te werken, zonder de constante dreiging van beslaglegging.

Kies voor zelfstandig ondernemerschap en een schuldenvrij leven:

Maak nu de keuze voor zelfstandig ondernemerschap met als doel een leven zonder schulden.

Bij Mabor helpen we u om een einde te maken aan de dwang van deurwaarders en bieden we u de mogelijkheid om te ondernemen zonder de angst van

Wij helpen u graag.

U kunt vrij ondernemen in een vennootschap met een afgescheiden vermogen.

De Mabor Adviesgroep is de expert op het gebied van ondernemen zonder zorgen en angsten voor schuldeisers uit uw verleden.

Wij bieden u drie Nederlandse vennootschapsvormen waarin u kunt gaan ondernemen. U richt in samenwerking met de stichting Bedrijfsbehoud een vennootschap op waarin u de volledige zeggenschap heeft u kunt hierin met elke vorm van een onderneming beginnen. Wij bouwen samen met u een huis waarin u veilig kunt ondernemen.

Een vennootschapsvorm waarin we een afgescheiden vermogen creëren speciaal voor ondernemers die schulden hebben en daardoor zelf geen onderneming kunnen beginnen zonder het risico op beslag van het ondernemers vermogen of de aandelen van een BV op eigen naam kunnen hebben.

U kunt weer u eigen leven inrichten zelf bepalen wat er wordt betaald geen angsten meer voor loonbeslag.

U bent ook niet langer aangewezen op de hulp en goedwillendheid van vrienden of familie.

U bent vanaf de oprichting volledig eigenaar dus niet achteraf uw eigen onderneming voor veel geld moeten overnemen zoals u bij een aantal andere aanbieders op internet tegen zult komen.

U beschikt vanaf de oprichting geheel zelfstandig over het vermogen van de vennootschap. Kortom een vennootschap waar u het voor zeggen heeft zonder verdere verplichtingen .

De oplossing. Samen met de door ons beheerde stichting Bedrijfsbehoud wordt er met u een nieuwe vennootschap opgericht.

U bent hierin volledig bevoegd u kunt ondernemen geheel naar eigen inzicht. Beslag door privé schuldeisers of schuldeisers van u al bestaande zaak op dit ondernemers vermogen is niet mogelijk. Soms is er de mogelijkheid om met familie of vrienden een bedrijf op te zetten helaas lijd dit vaak tot ruzie voor de rest van uw leven meestal overziet men de fiscale consequenties niet of komt het familielid of vriend in een faillissement terecht.

Richt u zelf met ons een vennootschap op dan bent u niet afhankelijk van familie of vrienden u hoeft aan niemand verantwoording af te leggen.

U kunt vrij ondernemen in een vennootschap met een afgescheiden vermogen.

De Mabor Adviesgroep is dé expert op het gebied van zorgeloos ondernemen zonder angst voor schuldeisers uit uw verleden.

Met deze oplossing kunt u uw eigen leven weer inrichten en zelf bepalen welke betalingen worden gedaan, zonder angst voor loonbeslag.

Vanaf de oprichting bent u volledig eigenaar van uw onderneming, dus u hoeft achteraf niet uw eigen bedrijf voor veel geld over te nemen, zoals bij sommige andere aanbieders op internet het geval kan zijn.

U heeft vanaf het begin volledige zeggenschap over het vermogen van de vennootschap, zonder verdere verplichtingen.

De oplossing bestaat uit het oprichten van een nieuwe vennootschap in samenwerking met de door ons beheerde stichting Bedrijfsbehoud.

U heeft volledige bevoegdheid binnen deze vennootschap en kunt ondernemen volgens uw eigen inzichten. Beslaglegging door privé schuldeisers of schuldeisers van uw bestaande zaak op het ondernemingsvermogen is niet mogelijk.

Vaak wordt gedacht dat het opzetten van een bedrijf met familie of vrienden een optie is, maar helaas leidt dit vaak tot ruzie die een leven lang kan duren.

Men ziet vaak de fiscale consequenties over het hoofd of het familielid of de vriend komt uiteindelijk in een faillissement terecht.

Door samen met ons een vennootschap op te richten, bent u niet afhankelijk van familie of vrienden en hoeft u aan niemand verantwoording af te leggen. U kunt vrij ondernemen binnen een vennootschap met een afgescheiden vermogen.

Kies nu voor de Mabor Adviesgroep en begin met zorgeloos ondernemen, zonder de angst voor beslaglegging en schuldeisers uit uw verleden.

( U voorkomt hiermee dat uw familie of vrienden in de belastingheffing worden betrokken of zich met de bedrijfsvoering gaan bemoeien )

Lees hier ondernemen met familie of andere partijen.

Een onafhankelijke derde partij is voor u van groot belang, u kunt anders te maken met de fiscus die zich beroept op de richtige heffing of schuldeisers die de rechtshandeling van  de oprichting van de nieuwe vennootschap nietig willen verklaren.

Het alternatief voor de eenmanszaak .

In de VOF en de Commanditaire Vennootschap als vennootschapsvorm heeft u alle voordelen op fiscaal gebied van de eenmanszaak maar een afgescheiden vermogen.

(De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat onder meer uit: zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en startersaftrek)

U kunt hierin ondernemen zonder de dreiging van privé  schuldeisers.

De vennootschap kan hiermee de beschikking krijgen over een eigen bankrekening voor de zaak en indien gewenst kan er een beslagvrije privé bankrekening aan gekoppeld worden.

Auto’s en andere  goederen worden eigendom van de vennootschap en zijn hierdoor veilig tegen beslag en verkoop door deurwaarders.

U kunt in deze vorm huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan.

U bent echter momenteel nog wel net zoals bij de eenmanszaak hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die u maakt met de vennootschap.

Commanditaire Vennootschap

In de VOF (Vennootschap onder Firma) en de Commanditaire Vennootschap (C.V.) heeft u alle voordelen op fiscaal gebied van een eenmanszaak, maar met een afgescheiden vermogen. Hierdoor kunt u ondernemen zonder de dreiging van privé schuldeisers.

Met deze vennootschapsvormen kunt u een aparte bankrekening voor uw onderneming openen, en indien gewenst, kunt u ook een beslagvrije privé bankrekening eraan koppelen. Auto’s en andere goederen worden eigendom van de vennootschap, waardoor ze veilig zijn tegen beslag en verkoop door deurwaarders.

Binnen deze vormen kunt u huurcontracten, lease- en leningsovereenkomsten aangaan.

Het belangrijkste verschil tussen de VOF en de C.V. is dat in de C.V. twee soorten vennoten worden onderscheiden: de beherende vennoten en de commanditaire vennoten.

De beherende vennoot van de C.V. is aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap, terwijl de commanditaire vennoot niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden.

De commanditaire vennoot kan echter wel financiële middelen of arbeid inbrengen.

De C.V. wordt vaak gebruikt door grote concerns zoals Macro en C&A.

Enkele belangrijke voordelen van de C.V. ten opzichte van de B.V. zijn onder andere , geen publicatie van jaarcijfers, geen notariële overdracht en geen salarisverplichtingen (volledige loondienst is mogelijk). Bovendien is er geen voorheffing van inkomstenbelasting zoals bij een eenmanszaak.

De gesloten C.V. is fiscaal transparant en wordt niet zelf belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Alle vennoten, zowel beherende als stille vennoten, zijn niet gelijkwaardig de stille vennoten en hebben geen volledige medezeggenschap in de vennootschap. De beherende vennoot is altijd de aansprakelijke partij.

Deze vorm wordt door ons vaak gebruikt bij het opzetten van combinatievennootschappen.

( De zeggenschap in de vennootschap wordt bij akte geregeld en sluit bij de door ons opgerichte vennootschappen de zeggenschap van de stichting bedijfsbehoud uit)

Kies nu voor de Mabor Adviesgroep en ontdek de mogelijkheden van ondernemen zonder zorgen en angsten voor schuldeisers uit uw verleden.

Wij helpen u bij het oprichten van de juiste vennootschapsvorm die past bij uw situatie en zorgen voor een veilige en zorgeloze ondernemerservaring.

Er komen straks 2 in plaats van 3 personenvennootschappen; de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De vof en maatschap verdwijnen qua inhoud en gaan over in de vennootschap. Het voorstel brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, zoals:

LEES HIER WAT ER GAAT VERANDEREN

U kunt het samenwerkingsverband per maand beëindigen.

Oplossing 2

In de voorgestelde oplossing wordt er een holdingstructuur opgericht met een stichting als houdster , waarbij er onder de holding een Commanditaire Vennootschap (C.V.) of een Besloten Vennootschap (BV) wordt opgericht als werkmaatschappij.

Het doel van deze constructie is om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

De stichting fungeert als de overkoepelende entiteit en heeft als doel het beheren en controleren van de werkmaatschappij(en). De werkmaatschappij is in de regel een C.V. of een BV zijn, afhankelijk van de gekozen vennootschapsvorm.

In deze constructie wordt vennootschapsbelasting betaald over de winst van de werkmaatschappij.

Dit is een belasting die wordt geheven over de winst die een vennootschap behaalt. Daarnaast bent u in loondienst van de werkmaatschappij, wat betekent dat u een salaris ontvangt voor uw werkzaamheden binnen de onderneming.

Het belangrijkste voordeel van deze structuur is dat uw persoonlijke aansprakelijkheid wordt beperkt.

Dit betekent dat uw privévermogen in principe niet kan worden aangesproken voor schulden of claims die voortvloeien uit de activiteiten van de werkmaatschappij. Hierdoor wordt uw persoonlijke financiële situatie beschermd.

Het is echter belangrijk om op te merken dat deze constructie fiscale en juridische complexiteit met zich meebrengt.

Het oprichten en beheren van een holdingstructuur vereist deskundig advies en nauwkeurige naleving van de relevante wet- en regelgeving.

De Mabor Adviesgroep kan u helpen bij het begrijpen en implementeren van deze constructie, en kan u adviseren over de specifieke fiscale en juridische aspecten die van toepassing zijn op uw situatie.

LET OP ! BIJ DE MABOR ADVIESGROEP BENT U ALTIJD ZELF DE BAAS IN UW ONDERNEMING.

U zit in een faillissement of Wsnp ?

Dan is het ook vaak mogelijk om in een hybride ondernemingsvorm te ondernemen.

Indien u wilt gaan ondernemen zonder dat daar investeringen aankoop van  goederen bedrijfsmiddelen voor nodig zijn.

Kortom u inbreng is uitsluitend uw arbeid .

Lees dan ondernemen in de WSNP

Heeft u beschermingsbewind ?

Lees dan ondernemen onder bewind.

Wilt u meer informatie over het oprichten van een vennootschap, of wilt u meer weten over de producten of dienstverlening die de Mabor Adviesgroep aanbiedt?

U kunt geheel kosteloos en vrijblijvend een kennismakingsgesprek per telefoon of skype voeren met een van de Mabor adviseurs.

Ook een afspraak in de avonduren is mogelijk bij het van der Valk hotel te Almere.

Bezoek de contactpagina voor het maken van een afspraak.

Een eigen bedrijf beginnen in de WSNP? De Mabor Adviesgroep maakt het mogelijk.

Zie voor bankrekening

Kijk voor onze andere ondernemersvormen op onze website www.mabor.nl

Naar de hoofdpagina>>>

BEL NU 020-2101049

Call Now ButtonBEL NU