fbpx

Beschermende vennootschap

Er doen op internet en tv diverse complottheorie of samenzweringstheorie de ronde over een naderende recessie en een groot aantal faillissementen bijna wekelijks zien we bij Harry Mens een boekhouder vertellen over een ‘Perfect Storm’.

Door simpelweg een BV bij zijn kantoor op te richten zou men alle leed kunnen voorkomen.

Zo simpel is dat echter niet.

In Nederland zijn er een aantal mogelijkheden om uw privé vermogen te beschermen met een vennootschap of een stichting.

Een vennootschap wordt in de regel opgezet om er een onderneming in te drijven het is echter ook goed mogelijk om een vennootschap te gebruiken als beschermde constructie voor u persoonlijke eigendommen.

Onroerend goed ,inventaris,auto’s en banktegoeden waarop indien goed aangepakt schuldeisers geen beslag kunnen leggen.

Naast deze persoonlijke bescherming kan er vervolgens een bedrijf worden uitgeoefend in een vennootschap .

Wat is een persoonlijke holding?

Een persoonlijke holding is een vennootschap met een afgescheiden vermogen.

Het vaak verstandig om als een persoonlijke holding een (B.V.) op te richten. 

Deze B.V. (holding) kun je gebruiken om bijvoorbeeld diverse waardevolle andere zaken (leningen,gronden,auto’s,boten,onroerende goederen etc) in onder te brengen.

Om te voorkomen dat er beslag kan worden gelegd op de aandelen plaatsen we deze in een stichting.

De BV als beschermende vennootschap.

Een BV richt u op via een akte bij de notaris. . Een belangrijk kenmerk van de BV is dat het een rechtspersoon is. Dit betekent dat een BV volledig zelfstandig is. De BV is als het ware de ondernemer.

Aangezien u niet de aandeelhouder bent is er ook geen salaris verplichting naar u vanuit de BV.

Gaat u ondernemen in de via de BV dan kan er winst binnen de BV gereserveerd worden en zo een eigen vermogen worden op gebouwd.

Mocht u in een persoonlijk faillissement of WSNP situatie terecht komen dan blijft het vermogen in de BV buiten schot.
Deze privébescherming wordt als het grote voordeel van de BV gezien.

Vaak wordt gedacht dat als het met de eenmanszaak mis dreigt te gaan de oplossing is om nog even snel een BV op te richten helaas hoeven de schuldeisers van de eenmanszaak daar niet akkoord mee te gaan.

De Commanditaire Vennootschap als bescherming.

Zoekt u bescherming tegen beslag maar u bent in loondienst wilt niet gaan ondernemen dan kunnen we vanuit de CV voor u een beschermende vennootschap op zetten.

We verzorgen voor u een opmaat gemaakte holding waarin u kostbaarheden kunt onderbreng zonder dat daar beslag op kan worden gelegd.

Ook bestaat de mogelijkheid om samen met de stichting een bedrijf op te zetten in een CV waarbij u de volledige zeggenschap heeft maar toch afgeschermd kan ondernemen.

De stichting als bescherming

Een stichting is een rechtsvorm waarmee je een doel nastreeft.

Meestal een sociaal, ideëel of maatschappelijk doel.

Een beschermende vennootschap bestaat altijd uit een holding met daaronder een werkmaatschappij .

Door het kiezen van de juiste structuur hierbij is het mogelijk om er zowel een eenmanszaak met financiële problemen in onder te brengen dan wel een structuur op te zetten waarin een doorstart van een BV mogelijk is.

Het biedt tevens fiscaal vele voordelen boven een eenmanszaak of losse BV.