Bescherming tegen beslag

beslag gelegd wat nu

Voorkom Beslag: Preventieve Maatregelen

Bescherming tegen Bankbeslag

Wanneer de dreiging van beslaglegging op jouw bankrekening aanwezig is, zijn er enkele preventieve stappen die je kunt nemen om jezelf te beschermen. De maatregelen die je neemt, zullen afhangen van het type beslag dat mogelijk kan worden gelegd.

1. Minimaliseer het Saldo op je Bankrekening

Houd het saldo op je bankrekening zo laag mogelijk om de impact van eventuele beslaglegging te beperken. Het is belangrijk om te beseffen dat beslaglegging op een bankrekening zich uitstrekt tot alle rekeningen bij dezelfde bank. Daarom heeft het overhevelen van geld naar een spaarrekening bij dezelfde bank weinig zin. Overweeg in plaats daarvan om te diversifiëren en te bankieren bij verschillende financiële instellingen.

2. Overweeg Alternatieve Bankopties

Denk na over het gebruik van minder bekende banken, zoals bijvoorbeeld Triodos, of zelfs buitenlandse banken. Beslaglegging op bankrekeningen binnen de EU (met uitzondering van Denemarken en het VK) is mogelijk, maar de praktische uitvoering ervan is complex.

Door deze preventieve maatregelen te nemen, kun je de risico’s van beslaglegging op je bankrekening verminderen en je financiën beter beschermen. Het is echter altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen om je situatie specifiek te evalueren en de beste strategieën te bepalen.

Bescherming tegen Beslag op Roerende Zaken

Beslag op roerende zaken, zoals inventaris, voorraad, machines en auto’s, kan ook worden voorkomen door verschillende beschermingsmaatregelen te treffen.

1. Scheiding van Eigendom en Risico in een Aparte BV

Als je onderneemt in een BV of NV, overweeg dan om de roerende zaken onder te brengen in een aparte BV. Deze BV, die alleen eigenaar is van de roerende zaken, schept een juridische scheiding tussen eigendom en financieel risico. Dit wordt ook vaak toegepast bij onroerend goed en biedt extra bescherming tegen beslaglegging.

Combinatie vennootschap

Ben je geen ondernemer dan kan er een speciale Combinatie Vennootschap (CV)worden opgericht.

Bescherm je Voertuig: Nieuwe Wetgeving omtrent Beslaglegging

Sinds 1 april 2021 heeft de deurwaarder de mogelijkheid om administratief beslag te leggen op voertuigen zoals auto’s, motoren, brommers en caravans, rechtstreeks vanaf zijn bureau via het kentekenregister. Dit betekent dat de deurwaarder niet langer fysiek op zoek hoeft te gaan naar het voertuig. Een bijkomend voordeel is dat potentiële kopers in het kentekenregister kunnen zien of er beslag is gelegd op een voertuig.

Het is belangrijk om te weten dat het kentekenregister weliswaar de beslaglegging registreert, maar niet het eigendom van het voertuig. Als een andere persoon dan de schuldenaar kan aantonen dat hij de eigenaar is, wordt het beslag als ongeldig beschouwd.

Beslag op Werknemersvoertuigen

Er geldt geen beslagverbod voor een voertuig dat noodzakelijk is voor werk. Echter, beslag en executie kunnen onder bepaalde omstandigheden als misbruik van bevoegdheid worden beschouwd, wat ter beoordeling aan de rechter is.

Bescherming bij Dreigende Verkoop

Indien een schuldeiser beslag legt op een voertuig dat essentieel is voor het werk en dreigt met verkoop, wat de totstandkoming van een schuldregeling belemmert, kan bij de rechtbank een voorlopige voorziening Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) worden aangevraagd.

Beslagverbod bij Gezondheidsafhankelijkheid

In gevallen waarin de schuldenaar om gezondheidsredenen volledig afhankelijk is van zijn (aangepaste) auto voor verplaatsingen buitenshuis, geldt er wel een beslagverbod. De auto wordt beschouwd als noodzakelijk voor de algemene gezondheid.

2. Vestiging van Zekerheidsrechten

Het vestigen van zekerheidsrechten, zoals een pandrecht ten behoeve van een financier, kan een effectieve beschermingsmaatregel zijn. Als de ondernemer zelf het bedrijf financiert vanuit een holding of privé, is het verstandig om voor die financiering pandrechten te bedingen. Voorraad wordt vaak geleverd onder eigendomsvoorbehoud, waardoor beslaglegging hierop ook beperkt kan worden.

Naast de eerder genoemde maatregelen, is het ook mogelijk om een pandrecht te vestigen op het salaris van de ondernemer als extra beschermingsmaatregel.

3. Vestiging van Pandrecht op Salaris

Een pandrecht op het salaris van de ondernemer kan worden gevestigd als een aanvullende beschermingsmaatregel. Dit betekent dat een deel van het salaris wordt toegezegd als onderpand aan een financier. In geval van financiële moeilijkheden kan deze financier het pandrecht gebruiken als zekerheid voor terugbetaling.

Deze aanvullende maatregel biedt een extra laag bescherming voor de ondernemer en kan helpen om financiële risico’s te beperken in geval van beslaglegging op roerende zaken.

Door een combinatie van preventieve maatregelen, waaronder scheiding van eigendom en risico, vestiging van zekerheidsrechten en pandrecht op salaris, kun je effectief bescherming bieden tegen beslaglegging op je roerende zaken.

Bij Mabor begrijpen we de complexiteit van deze situaties en staan we klaar om je te adviseren en te ondersteunen. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies en bescherming van je financiële belangen.

BEL NU