fbpx

Beslag op inboedel

Beslag en verkoop van roerende zaken brengt veel deurwaarderskosten met zich mee. Dit betekent dat de opbrengst van de goederen hoog moet zijn, wil na aftrek van deze kosten voldoende overblijven om de vordering geheel of gedeeltelijk te voldoen.

Beslag op roerende zaken mag niet als oneigenlijk drukmiddel worden gebruikt. In art. 441 lid 3 Rv staat:
“Het is niet toegestaan zaken in beslag te nemen indien redelijkerwijs voorzienbaar is dat de opbrengst die gerealiseerd kan worden door het verhaal op die zaken minder bedraagt dan de kosten van de beslaglegging en de daaruit voortvloeiende executie, tenzij de schuldeiser aannemelijk kan maken dat de schuldenaar door het beslag en de executie niet op onevenredig zware wijze in zijn belangen wordt getroffen.”

Beslag op roerende zaken is voor veel mensen ingrijpend. Een deurwaarder mag in brieven aangeven van plan te zijn beslag op roerende zaken te leggen. Voorwaarde is wel dat hij dit waar kan maken. Er moet dus wel een vonnis of dwangbevel zijn en er mag geen beslagverbod gelden. In de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders staat namelijk dat de deurwaarder geen druk mag uitoefen door het aankondigen van maatregelen, welke hij niet daadwerkelijk kan nemen.

Wanneer de deurwaarder in een brief een concrete datum noemt waarop hij beslag komt leggen en vervolgens zonder bericht niet komt opdagen, dan was er mogelijk slechts sprake van een drukmiddel en was de deurwaarder niet van plan om beslag te leggen. Volgens de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (tuchtrechter) dient de deurwaarder te melden wanneer het beslag op de inboedel niet doorgaat.

Bescherming is mogelijk door een verpanding van de goederen echter is de opbrengst van een inboedel dermate gering dat het vrijwel niet voorkomt dat een deurwaarder hiertoe over gaat.

De opbrengst moet meer opbreng een dan de kosten van de openbare verkoop.

Beslagverbod

Voor beslag op inboedel en andere roerende zaken zijn in de wet een aantal beslagverboden opgenomen. De deurwaarder mag geen beslag leggen op:

  • zaken die behoren tot de inboedel van de door de debiteur bewoonde woning;
  • kleding van de debiteur en zijn gezin;
  • voorraad levensmiddelen;
  • zaken redelijkerwijs nodig voor de persoonlijke verzorging (toiletartikelen, scheergerei, föhn e.d.);
  • zaken redelijkerwijs nodig voor de algemene dagelijkse levensbehoeften (fiets, mobiele telefoon, computer e.d.);
  • in de woonruimte aanwezige zaken redelijkerwijs nodig voor de verwerving van de noodzakelijke middelen van bestaan, dan wel voor hun scholing of studie;
  • zaken van hoogstpersoonlijke aard (trouwring, fotoalbum e.d.);
  • gezelschapsdieren en de voor de verzorging van deze dieren noodzakelijke zaken.

Kosten beslag roerende zaken

StapBeslag roerende zaken (tarieven juli 2021)Kosten     
1Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur108,71
2Betekening beslagexploot aan debiteur en opmaken proces-verbaal van beslag. De deurwaarder moet nauwkeurig beschrijven op welke goederen hij beslag legt.131,37
3Betekening proces-verbaal aan schuldenaar binnen drie dagen na inbeslagneming (vaak wordt dit samengevoegd met het beslagexploot)71,19
4Aanzegging dag en uur van de verkoop (samen met proces-verbaal of binnen 3 dagen na betekening daarvan)79,02
5Aankondiging verkoop via website-,–
6Openbare verkoop345,82
Totaal 736,11
Call Now ButtonBEL NU