fbpx

Bijstand en een eigen zaak

Starten vanuit bijstand

U droomt van een eigen bedrijf, maar vindt het lastig om in actie te komen omdat u een (bijstands)uitkering heeft? Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)kan ook u kansen bieden om te starten met een steuntje in de rug.

Starten vanuit de bijstand

Als u een eigen bedrijf wil starten vanuit een bijstandsuitkering, dan kunt u voor financiƫle steun gebruikmaken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). U krijgt dan een jaar de tijd om U voor te bereiden op de start van uw bedrijf, terwijl u in die periode uw uitkering behoudt. Voorwaarde is wel dat de gemeente van oordeel is dat starten als zelfstandige voor u de snelste weg uit de uitkering is

Maar een onderneming starten vanuit een uitkering brengt natuurlijk wel extra obstakels met zich mee.

Of een voorbereidingstijd mogelijk is hangt af van de regels van uw gemeente.

Vaak is dit per gemeente anders geregeld.

Tijdens de voorbereidingsperiode houdt u de uitkering. Maakt u kosten bij de voorbereiding van de start van het bedrijf? Dan kunt u misschien een renteloze lening krijgen van de gemeente. De gemeente kijkt daarna of ze uw bedrijfsplan levensvatbaar vinden. Als de gemeente uw ondernemersplan beoordeelt als ‘levensvatbaar’ kunt u aan de slag als zelfstandige.

Helaas ontbreekt het bij veel gemeente aan kennis van zaken waardoor veel kansrijke plannen worden afgewezen.

Maar u heeft schulden!

Als u bijstand heeft en er zijn schulden dan zal vrijwel ieder gemeente het niet toestaan om een onderneming te beginnen.

Hier ten grondslag ligt dat als u een eigen bedrijf begonnen bent er door de oude schuldeisers beslag kan worden gelegd op het ondernemers vermogen.

Wij bieden deze groep van mensen de mogelijkheid om toch als ZZPer van start te gaan.

Kunt u als ZZPer aan de slag dan zijn er bij de Mabor Adviesgroep vaak wel mogelijkheden om de stap naar het zelfstandig ondernemerschap te maken.

Bel ons om vrijblijvend een afspraak te maken voor een gratis advies gesprek .

Ook mensen die een uitkering van het UWV ontvangen lopen vaak tegen deze problemen op.

Ook voor hun geldt maak een afspraak.

Failliet of in wsnp

U zit al in een faillissement of in de wsnp en bent vrije beroepsbeoefenaar of kan met uw arbeid als inzet ondernemen dan heeft de Mabor Adviesgroep vaak wel mogelijkheden om te ondernemen in een hybride ondernemingsvorm.

Maak een afspraak om vrijblijvend uw mogelijkheden te bespreken.

Bel dan nu: 020-2101049 of 06 84593103