BV liquideren

BV LIQUIDEREN

Liquidatie BV

Een BV liquideren is aan de orde wanneer u besluit te stoppen met de BV. Wanneer verkoop of overname niet mogelijk is  en er geen sprake is van een faillissement dan kunt u de BV laten liquideren. Alle lopende zaken moeten worden afgerond. Vorderingen geïnd, schulden betaald  voorraden en licenties die verkocht kunnen worden ten gelden gemaakt. Dit heet de liquidatiefase en het is van groot belang dat  dit proces volgens de regels gebeurt. Mabor Adviesgroep helpt u hier graag mee. Tijdens deze fase begeleiden we u op begrijpelijke en juridische  wijze totdat uw besloten vennootschap is uitgeschreven.

Stappenplan BV Liquideren

Turboliquidatie

In het geval dat een BV geen bezittingen of schulden heeft kan er worden overgegaan worden tot een turboliquidatie. Hierbij is het belangrijk dat de balans van de BV op nul staat, en mogen er dus geen activa of passiva meer op de balans staan.

Let hierbij op dat de BV geen werknemers of lopende overeenkomsten of contracten meer heeft. Er kunnen ook vergunningen zijn verstrekt of langlopende verplichtingen zijn, die men is vergeten.

Als er aan al deze voorwaarden is voldaan kan er een turboliquidatie worden voltrokken.

Verder zal men voorzichtig te werk moeten gaan indien er certificaten van aandelen zijn uitgegeven of als de aandelen zijn verpand of als er een vruchtgebruik op rust.

Het is ook mogelijk om toe te werken naar een turboliquidatie op voorwaarde dat geen schuldeisers benadeeld worden.

Turboliquidatie

Heeft uw BV baten? Dan dienen deze eerst afgehandeld te worden alvorens u tot een versnelde liquidatie kunt overgaan. De wet stelt dat een Besloten Vennootschap zonder bezittingen maar wel met schulden ook gebruik kan maken van een turboliquidatie.

Recente Ontwikkelingen rondom de Turboliquidatie

Uit een recent arrest heeft de Hoge Raad in 2015 de wettelijke regeling bevestigd dat een turbo liquidatie toegepast kan worden bij een BV waar geen baten in zaten maar wel schulden. Hier moet wel voorzichtig mee worden omgegaan aangezien de schuldeisers die daardoor benadeeld worden de Besloten Vennootschap kunnen heropenen, faillissement kunnen aanvragen dan wel het bestuur aansprakelijk kunnen houden. De wetgever en andere instanties bezinnen op wetgeving om de onwenselijke gevolgen hiervan uit te sluiten. .

Turboliquidatie en faillissement

Als er dus geen baten of bezittingen zijn maar wel schulden kunt u een turbo liquidatie toepassen maar zal u voorzichtig te werk moeten gaan. Als u vervolgens geen oplossing kunt vinden en er zijn meerdere schuldeisers, moet je een faillissement aanvragen.

Let hierbij wel op dat uit de rechtspraak blijkt dat als u een faillissement aanvraagt voor een BV waar geen baten of bezittingen in zitten, u als aanvrager aansprakelijk kan worden gehouden voor de kosten van het faillissement omdat u eigenlijk een turboliquidatie moest aanvragen. De keuze tussen het eigen faillissement aanvragen of een (turbo) liquidatie hangt af van een (te verwachten) baten en de mogelijkheid tot voldoening van de kosten van het faillissement ( het salaris van de curator).

WILT U BV UW BV LIQUIDEREN MAAR WEL EEN DOORSTART MAKEN?

Wat is een doorstart?

Bij een doorstart van het bedrijf worden (na een faillissement) de ‘gezonde’ delen van het bedrijf voortgezet en staak je de ‘ongezonde’ onderdelen. Vaak gaat hier een technisch faillissement aan vooraf. Dat wil zeggen dat U een faillissement uitlokt, zodat U de schulden en hoge personeelskosten achter U kunt laten. Daarnaast is het voordeel van ‘gecontroleerd’ failliet gaan dat U een doorstart goed kunt voorbereiden.

Tegenwoordig wordt in de regel gekozen voor een Turboliquidatie inplaats van een technisch faillissement.

De Mabor Adviegroep voorziet u graag van advies.

 

Voordelen doorstart

Met een doorstart kom je ‘makkelijk’ af van de verlieslijdende onderdelen binnen je bedrijf. Ook ben je in één klap van je personeel af, vaak de grootste kostenpost van een onderneming. Om die laatste reden kiezen de meeste ondernemers voor een technisch faillissement, het is immers de enige mogelijkheid om ‘goedkoop’ van het personeel af te komen.

Neem contact op met een van onze medewerkers om uw situatie uit te leggen.

BEL NU 020-2101049