BV met familie of andere derde

Bezint eer ge begint.

Vaak gebeurt het dat mensen in een schuldsituatie aankloppen bij een familielid ,vriend of vriendin met de vraag of deze een BV op wil oprichten waarin vervolgens een onderneming door diegene met schulden wordt gestart.

Overdenk eerst goed de consequenties van iets waaraan je wilt beginnen.

Het betrekken van familieleden of andere derden bij het oprichten van een BV en het gebruik van deze BV om een onderneming te beheren, brengt enkele nadelen en risico’s met zich mee. Hier zijn enkele mogelijke problemen die kunnen optreden:

  1. Fiscale consequenties: Het oprichten van een BV met behulp van familieleden kan fiscale gevolgen hebben voor zowel de oprichters als de betrokken familieleden. Het is belangrijk om rekening te houden met de belastingregels en -verplichtingen die van toepassing zijn op het oprichten en beheren van een BV.
  2. Ongewenste bemoeizucht: Het betrekken van familieleden of andere derden bij het beheer van een BV kan leiden tot ongewenste bemoeienis in de bedrijfsvoering. Familiebanden kunnen leiden tot conflicten, meningsverschillen en moeilijkheden bij het nemen van beslissingen, wat de efficiëntie en effectiviteit van het bedrijf kan beïnvloeden.
  3. Waardebepaling en overnamesom: Als u uiteindelijk uit de schuldsituatie bent en de BV wilt voortzetten als aandeelhouder, kan het bepalen van de waarde van de BV en het vaststellen van een overnamesom problematisch zijn. Het kan leiden tot onderhandelingen en mogelijke geschillen over de waarde van het bedrijf en de betaling voor het bezit dat u in de BV heeft geïnvesteerd.
  4. Verlies van controle: Het betrekken van familieleden of andere derden als mede-eigenaars van de BV kan leiden tot het delen van zeggenschap en controle over het bedrijf. Dit kan invloed hebben op uw vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen en de koers van het bedrijf te bepalen.
  5. Juridische complicaties: Het oprichten van een BV met familieleden of derden kan juridische complicaties met zich meebrengen. Het is belangrijk om goede afspraken en overeenkomsten op te stellen om mogelijke geschillen en problemen in de toekomst te voorkomen.

Bel Mabor, voor een afspraak te maken om u te helpen bij het begrijpen van de risico’s en mogelijke alternatieven te verkennen.

Ook wordt er op internet aangeboden om voor u een BV op te richten.

De oprichters zijn de énige eigenaar van de BV en u mag als directeur aan de slag.

Het grootste probleem gaat echter pas gelden als u uit de schuldsituatie bent en de BV wilt voortzetten als aandeelhouder.

Op dat moment moet er worden bepaald wat is de waarde van de voor u beheerde BV is.

Vervolgens moet er aan de aandeelhouder een overnamesom betaald worden.

Op die manier betaald u voor u geld en het bezit wat in de BV aanwezig is en wat door u daarin terecht is gekomen.

Vandaar Bezint eer ge begint en neem eest eens contact op met Mabor hoe het wel kan.

BEL NU