Wat zijn schulden

Iedereen heeft schulden

Ja, iedereen heeft schulden.

Nou ja, bijna iedereen dan, er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Veel mensen denken dat ze geen schulden hebben, maar hebben deze wel. Dat is omdat sommige schulden niet als schulden gezien worden. Of als minder “erge” schulden als anderen.

Welke schulden zijn er?
1. Hypotheek – deze heeft bijna 60% van de Nederlanders
2. Lening – bij de bank of een andere instelling of bij familie
3. Rood staan – ja, dat is ook gewoon een schuld
4. Betalingsregeling – ook dit is een schuld al zien veel mensen dit niet zo
5. Studieschuld – de naam zegt het al. De aflossingsvoorwaarden zijn gunstig, maar het is en blijft een schuld
6. Telefoonabonnement met “gratis” telefoon – Die telefoon is helemaal niet gratis, het is gewoon een lening. Dat wordt nu ook onderstreept door de regering.
7. Kopen op afbetaling – Wehkamp, je auto en vele andere opties. Je kunt heel veel kopen en in termijnen betalen. Gewoon een schuld dus.
8. Creditcard – een creditcard met betaling in termijnen is ook een schuld. Wanneer je aan het einde van de maand betaalt is het een tijdelijke schuld
9. Betalingsachterstanden – dat spreekt voor zich neem ik aan

Zolang het aflossen geen problemen oplevert zeggen de meeste mensen dat ze geen schulden hebben maar bent u ondernemer met een eenmanszaak wordt het een bedreiging voor de onderneming zodra het privé tegen zit voorkom dit door te zorgen voor een onderneming met een afgescheiden vermogen.

 

Er zijn veel verschillende soorten schulden. U kunt ze als volgt onderscheiden:

Leningen bij banken of financiers

Leningen kunt u hebben bij bijvoorbeeld een bank of een financieringsmaatschappij. Ook een autofinanciering valt hieronder. Een lening kan de vorm hebben van een persoonlijke lening of van een doorlopend krediet. Bij een doorlopend krediet kunt u, wanneer u een aantal aflossingen hebt gedaan, telkens opnieuw opnamen doen. Ook het krediet dat u hebt op een klantenkaart of creditcard is een lening waarover u rente moet betalen. Een uitgestelde betaling (koop nu, betaal later) wordt een lening met hoge rente als u niet vóór de gestelde termijn betaalt.

Schulden bij postorderbedrijven

Postorderbedrijven bezorgen de bestelling thuis en u kunt in termijnen betalen. Dat is erg gemakkelijk, maar de rente die u over deze termijnen betaalt, is hoog.

Roodstanden

Veel mensen hebben de mogelijkheid rood te staan op de lopende rekening. U moet een dergelijke roodstand wel regelmatig inlopen, meestal eens in de drie maanden. Doet u dit niet, dan mag de bank de limiet intrekken, en al uw inkomen gebruiken om de roodstand aan te zuiveren. Het is mogelijk dat automatische incasso’s dan niet kunnen worden uitgevoerd. Ook mag de bank tegoeden van andere rekeningen of spaarrekeningen die u bij dezelfde bank hebt, gebruiken om de roodstand in te lopen. Een roodstand is dus ook een schuld.

Boetes en fraudeschulden

Openstaande boetes en fraudeschulden (bijvoorbeeld bij de sociale dienst) zijn ook schulden. In verband met de aard van deze schulden is het vaak moeilijk een betalingsregeling te treffen. Bij fraudeschulden zal de schuldeiser vooral kijken naar hoe oud de schuld is en hoe lang er al op is afgelost. Fraudeschulden kunnen erg oplopen omdat u in veel gevallen het brutobedrag van de uitkering moet terugbetalen. Bij boetes kan in sommige gevallen tot gijzeling worden overgegaan om tot betalen te dwingen.

Belastingschulden, gemeentelijke heffingen

Belastingschulden zijn onder te verdelen in rijksbelastingen (de Belastingdienst) en gemeentelijke belastingen. Rijksbelastingen zijn preferent: als de Belastingdienst bijvoorbeeld tegelijkertijd met andere schuldeisers beslag legt op uw inkomen, krijgt zij voorrang op andere schuldeisers in de betaling. De Belastingdienst kan ook beslag laten leggen op uw auto, als u niet betaalt. Heeft de Belastingdienst u een aanslag opgelegd omdat u geen aangifte hebt gedaan terwijl dat wel moest? Dan is het zinvol alsnog de aangifte te doen: wellicht kan het totaalbedrag van de belastingschuld dan worden bijgesteld in uw voordeel.
Voor huishoudens met een laag inkomen is het in veel gemeenten mogelijk kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen te krijgen. Ook kunnen de heffingen vaak in termijnen worden betaald. Informeer hierover bij uw gemeente.

Achterstanden betaling vaste lasten en andere rekeningen

Dit zijn achterstanden in de lopende vaste lasten, zoals huur, energie, water, ziektekostenverzekering, telefoon of verzekeringen. Denk er aan dat een aantal van deze schuldeisers extra dwangmiddelen heeft om u te laten betalen. De verhuurder kan overgaan tot een huisuitzetting, het energie- en waterbedrijf kunnen het leveren van water en energie stopzetten, en de telefoon en kabel kunnen worden afgesloten. Als u keuzes moet maken in uw budget, geef deze betalingen dan prioriteit.

Hypotheek

Een hypotheek is een schuld. In een schuldregeling neemt u echter alleen de achterstand in de betaling van de hypotheekrente en aflossing mee. De lopende aflossingen gelden immers als vaste lasten. Wanneer u een hypotheek hebt, kunt u die misschien gebruiken om een oplossing voor uw andere schulden te vinden, vooral wanneer er overwaarde op het huis is. Ook is het wellicht mogelijk uw maandelijkse aflossing te verlagen. Overlegt u met uw bank of het mogelijk is dat u een tijd alleen het rentedeel betaalt.

Studieschulden

Een studieschuld bij de Informatie Beheer Groep (IBG) lost u in 15 jaar af; daarna wordt het restant kwijtgescholden. Dat geldt niet voor achterstallige betalingen of als uw partner weigert mee te betalen. Kunt u de aflossing niet meer opbrengen? Dan kunt u bij de IBG informeren of u mogelijk voor draagkrachtmeting in aanmerking komt. Bij draagkrachtmeting wordt uw aflossing afgestemd op uw werkelijke inkomen. Ook als uw partner aangeeft niet te willen meebetalen aan uw studieschuld, kan het zijn dat uw aflossing lager wordt. De kwijtschelding na 15 jaar geldt dan echter niet. Voor meer informatie kunt u terecht bij de IBG.

Schulden bij familie en kennissen

Wellicht hebt u leningen bij familie of kennissen. Het hangt af van uw relatie met de persoon hoe u daarmee in een regeling omgaat. Vanwege de persoonlijke relatie moeten misschien juist deze schulden tijdig worden betaald. Daarentegen kan het ook zijn dat juist familie bereid is u te helpen en de schuld (deels) kwijtscheldt of de betaling een poosje opschort zodat u eerst andere schuldeisers kunt betalen.
Leent u een groot bedrag van een familielid of kennis om uw schulden mee af te lossen, dan is het goed van tevoren duidelijke afspraken over de terugbetaling te maken, en liefst ook vast te leggen. Eventueel kunt u de lening bij een notaris vastleggen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Alimentatie

De alimentatie die u maandelijks betaalt is een vaste last en geen schuld. Achterstanden in alimentatie zijn wel schulden. Is de alimentatie vrijwillig, dan kunt u wellicht met uw ex-partner afspraken maken over verlaging van de alimentatie terwijl u aflost, zeker wanneer de schulden deels van deze ex-partner zijn. Is de alimentatie door de rechter opgelegd, dan kunt u in sommige gevallen om een nihilstelling vragen, dat wil zeggen, u hoeft geen alimentatie te betalen terwijl u uw schulden aflost.

bron zelf je schulden regelen

Verjaring van uw schulden.

BEL NU