fbpx

Wetswijzigingen per 1 juli 2019 voor zzp’ers

Wetswijzigingen per 1 juli 2019 voor zzp’ers

Nieuws door Sergej Schuurman Bijgewerkt 27 mei 2019

Wat verandert op 1 juli en 1 oktober 2019?

5 wetten en regels die voor iedere als zzp’er van belang kunnen zijn.

1. Meldingsplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Heeft u als zzp’er het energieverbruik van jouw bedrijf goed in beeld? Als dit hoger is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas, valt u namelijk onder de informatie- en energiebesparingsverplichting. Deze wetswijziging ging op 27 februari 2019 in. En betekent voor u dat u uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket van RVO.nl moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u neemt. Deze informatieplicht draagt bij aan een versnelling van de energiebesparing binnen het bedrijfsleven. Het betreft zo’n 100.000 ondernemers.

2. Minimum jeugdloon per 1 juli 2019 weer omhoog

Overweegt u om personeel in dienst te nemen omdat uw bedrijf groeit? Houd dan rekening met een stijging van het minimumloon. Want voor 18-, 19-, en 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon verder omhoog. Voor 21-jarigen wordt dit 100%, zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon. Voor 22-jarige werknemers was dit laatste sinds 1 juli 2017 al het geval.

3. Pomphouders moeten vaker E10 benzine aanbieden

Heeft u een tankstation? Dan moet u van de overheid vanaf 1 oktober 2019 vaker E10 benzine aanbieden. E10 is benzine met een hoger percentage (bio)ethanol. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot waardoor het minder milieuvervuilend is. Heeft u 2 of meer tankinstallaties voor benzine in uw tankstation? Dan moet minimaal de helft geschikt zijn voor E10.

4. APK-plicht snelle trekkers en tractorkenteken

Rijden de gemotoriseerde voertuigen, zoals landbouw- en bosbouwtractoren, op de openbare weg en sneller dan 25 km per uur? Dan geldt per 1 oktober 2019 een kentekenplicht. Daarnaast wordt de APK-keuring verplicht voor trekkers die harder dan 40 km per uur kunnen.

5. Aandelen aan toonder vanaf volgend jaar op naam

Heeft u als zzp’er aandelen aan toonder in bezit? Vanaf 2020 moeten anonieme aandelen (aan toonder) van naamloze vennootschappen op naam gesteld zijn. Dit staat in de nieuwe Wet omzetting aandelen aan toonder die op 1 juli 2019 ingaat. Als u aandelen aan toonder heeft, meld u dan bij de nv om ze op naam te laten stellen. Wacht u hiermee tot na 1 januari 2021? Dan vervallen de rechten die u heeft op deze aandelen.

Wetswijzigingen vanaf 1 januari 2020

Deze 3 wetten gaan begin volgend jaar in. U kunt u hier als zzp’er alvast in verdiepen en waar mogelijk op voorbereiden.

1. Eenmanszaken krijgen nieuw btw-nummer

Voor 1 januari 2020 krijgen ruim 1 miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer is niet meer gekoppeld aan het BSN-nummer (burgerservicenummer). Dit levert minder identiteitsfraude en meer privacybescherming op. Als tussenoplossing mag u als zzp’er of eenmanszaak nu al stoppen met het vermelden van het btw-identificatienummer op uw website of bij uw webshop.

2. Kleineondernemersregeling (KOR) verandert

De kleineondernemersregeling (KOR) gaat op de schop. U krijgt nu btw-vrijstelling of vermindering als u per jaar minder dan 1883 euro aan btw betaalt. In de nieuwe regeling is uw totale omzet bepalend of u gebruik kunt maken van de KOR. Heeft u straks een omzet van maximaal 20.000 euro binnen Nederland? En wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de regeling? Meldt u dan vanaf 1 juni 2019 aan via de website van de Belastingdienst. Zorg dat u aanmelding voor 20 november 2019 binnen is.

3. Personenvennootschappen gemoderniseerd

Wanneer u als zzp’er ook samenwerkt in een vof, maatschap of cv (dus personenvennootschap), krijgt u per 1 januari 2021 te maken met ingrijpende veranderingen. Het verschil tussen de vof en maatschap verdwijnt en daar komt 1 vorm voor terug. De wijziging heeft vooral gevolgen voor de aansprakelijkheid. Bij de cv krijgt de stille vennoot meer bevoegdheden. Door de regels te vereenvoudigen moet samenwerken aantrekkelijker worden.

Recent in werking getreden wetswijzigingen

In april 2019 gingen 3 wetswijzigingen en regels in die voor u als zzp’er interessant zijn. Hieronder leest u een samenvatting van deze wijzigingen.

1. BIG-nummer van zorgverlener moet vindbaar zijn

Werkt u als zzp’er in de zorg? En bet u BIG-geregistreerd? Dan moet u vanaf 1 april 2019 uw BIG-nummer actief bekend maken op alle plaatsen waar u zich beroepsmatig kenbaar maakt. Zoals op uw website, briefpapier en op rekeningen. Belanghebbenden en patiënten kunnen zo makkelijker controleren of u als zorgverlener staat ingeschreven.

2. Zorgverlener valt onder tuchtrechtspraak

Verleent u als zzp’er zorg in de individuele gezondheidzorg en ben u BIG-geregistreerd? Dan val je vanaf 1 april 2019 onder de tuchtrechtspraak. Patiënten kunnen een klacht over u indienen. De tuchtrechter kan u hiervoor bij een gegronde klacht een (tijdelijk) beroepsverbod opleggen. Herregistratie zal na afloop moeilijker zijn.

3. Alle overheden moeten e-facturen kunnen ontvangen

Doet u zaken met de overheid? Dan kunt u uw factuur voortaan digitaal naar de overheid sturen. Overheden zoals de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen moeten per 18 april 2019 digitale facturen kunnen ontvangen en verwerken. Hiermee wordt ruim 1 miljard euro op jaarbasis bespaard. Het is makkelijker, nauwkeuriger en sneller.

Call Now ButtonBEL NU