fbpx

De bewindvoerder overtuigen

Het kan inderdaad een uitdaging zijn om een bewindvoerder te overtuigen van het ondernemerschap als ZZP’er, vooral omdat bewindvoerders vaak de verantwoordelijkheid hebben om het financiële welzijn van hun cliënten te beschermen. Hier zijn enkele redenen waarom een bewindvoerder terughoudend kan zijn:

 1. Financieel risico: Werken als ZZP’er brengt inherent meer financieel risico met zich mee dan werken in loondienst. Er is geen vast inkomen, en de inkomsten kunnen variëren afhankelijk van de opdrachten en projecten die beschikbaar zijn.
 2. Instabiliteit: De onvoorspelbaarheid van het ZZP-bestaan kan zorgen voor financiële onzekerheid, met mogelijk moeilijkere tijden als er weinig opdrachten zijn.
 3. Sociale en arbeidsrechten: Als ZZP’er heeft men mogelijk niet dezelfde sociale en arbeidsrechten als werknemers in loondienst, zoals recht op ziekteverlof, pensioenregelingen en andere voordelen.

Als je als ZZP’er ondernemerschap uitoefent in de vennootschapsvorm van de Mabor Adviesgroep, kan het inderdaad mogelijk zijn om het ondernemersrisico te beperken. Dit komt omdat een vennootschap een aparte juridische entiteit is, waardoor het bedrijf en de ondernemer als afzonderlijke entiteiten worden beschouwd. Hierdoor kunnen financiële risico’s en aansprakelijkheid beperkt worden.

Als ZZP’er die opereert binnen de vennootschapsvorm van de Mabor Adviesgroep kun je profiteren van de volgende voordelen:

 1. Beperkte aansprakelijkheid: In een vennootschapsstructuur is de aansprakelijkheid doorgaans beperkt tot het vermogen van de vennootschap. Dit betekent dat persoonlijke bezittingen van jouw als de ZZP’er doorgaans beschermd zijn tegen zakelijke schuldeisers, wat het persoonlijke financiële risico vermindert.
 2. Gescheiden financiën: De financiën van de ZZP’er en de vennootschap worden gescheiden gehouden. Dit betekent dat zakelijke activa en passiva worden beheerd op de rekening van de vennootschap en niet op de persoonlijke rekening van de ZZP’er. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en een betere organisatie van de financiën.
 3. Belastingvoordelen: In sommige gevallen kunnen vennootschapsstructuren bepaalde fiscale voordelen bieden, zoals de mogelijkheid om bepaalde bedrijfskosten af te trekken van de belastingen, waardoor het belastbaar inkomen van de ZZP’er wordt verminderd.
 4. Professioneel beheer: De Mabor Adviesgroep beheert de vennootschap en kan helpen bij het nemen van financiële beslissingen, het bijhouden van de boekhouding en andere administratieve taken. Dit zorgt voor een professioneel en goed georganiseerd bedrijfsbeheer.

Ondanks deze voordelen is het nog steeds belangrijk voor jou als ZZP’er om zich bewust te zijn van de zakelijke en financiële aspecten van de onderneming. Hoewel het ondernemersrisico mogelijk beperkt is binnen de vennootschapsvorm van de Mabor Adviesgroep, is het nog steeds cruciaal om een solide bedrijfsplan te hebben, financieel verstandige beslissingen te nemen en zorgvuldig de bedrijfsprestaties te monitoren.

Om de bewindvoerder te overtuigen van de mogelijkheden van het ondernemerschap als ZZP’er, is het belangrijk om deze zorgen serieus te nemen en constructieve oplossingen aan te dragen:

 1. Financiële planning: Laat zien dat er een gedegen financieel plan is opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met inkomsten en uitgaven. Leg uit hoe je omgaat met de financiële uitdagingen en de buffer die je hebt opgebouwd voor moeilijkere tijden.
 2. Diversificatie van inkomsten: Bespreek hoe je verschillende inkomstenstromen kunt genereren als ZZP’er om afhankelijkheid van slechts enkele opdrachten te verminderen.
 3. Professionele ondersteuning: Benadruk dat je gebruik maakt van professionele diensten van de Mabor Adviesgroep om alle administratieve en financiële taken uit handen te nemen.
 4. Marktanalyse: Toon aan dat er vraag is naar je diensten als ZZP’er, en dat je een plan hebt om je klantenbestand uit te breiden.
 5. Persoonlijke vaardigheden: Breng in kaart welke specifieke vaardigheden en kwaliteiten je hebt als ZZP’er, en hoe deze jouw kansen op succes vergroten.

Door op een open en eerlijke manier te communiceren met de bewindvoerder en hen in staat te stellen de redenen achter je keuze te begrijpen, vergroot je de kans om hen te overtuigen van de mogelijkheden die het ondernemerschap als ZZP’er biedt. Het is essentieel om alle relevante feiten en cijfers te presenteren en eventuele zorgen serieus te nemen. Samenwerken met de bewindvoerder kan leiden tot een weloverwogen beslissing die in het belang is van jou financiële toekomst.

Download hier een handleiding om naar de bewindvoerder te communiceren

Bezoek de contactpagina voor het maken van een afspraak