fbpx

Eenmanszaak opheffen

Zodra u ziet dat uw bedrijf in de financiële problemen komt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk actie onderneemt. Dat hoeft niet direct te betekenen dat u moet stoppen. Kijk eerst wat u kunt doen .

U merkt dat het allemaal wat minder gaat met het bedrijf. Klanten bestellen minder en het gebeurt steeds vaker dat u rekeningen niet op tijd kunt betalen. Schulden dreigen, de bank stelt vragen en leveranciers willen misschien ook alleen nog tegen contante betaling leveren. Zoek een oplossing.

Een doorstart of nieuwe weg inslaan, vraagt de nodige investeringen en een goede aanpak neem daarvoor contact op met Mabor Adviesgroep.

Soms is de bestaande schuldenlast gewoon te groot. Ondanks een in de kern gezonde bedrijfsvoering is de rente en aflossing niet meer op te brengen. Dan is sanering van schulden een oplossing die veel betrokkenen bij je onderneming helpt. Ook de schuldeisers. Bij een vrijwillige betalingsregeling (het minnelijk traject)kan het bedrijf in principe blijven bestaan vaak in een andere ondernemingsvorm om te voorkomen dater beslag wordt gelegt op het vermogen van de onderneming. Voor ondernemers met een eenmanszaak, vof, cv of maatschap (natuurlijke personen) is schuldsanering altijd een betere oplossing dan een faillissement.

Mabor Adviesgroep heeft ruim 40 jaar ervaring met sanering en doorstart van het MKB,

Zijn er geen schulden wilt stoppen om een ander reden onderstaand leest u hoe dat moet.

Stoppen met uw eenmanszaak

Deze informatie komt van

KVK | Belastingdienst | Centraal Bureau voor de Statistiek

Als u stopt met uw eenmanszaak, moet u een aantal zaken regelen. U moet uw bedrijf uitschrijven bij KVK. En u moet fiscaal afrekenen met de Belastingdienst. Daarnaast moet u openstaande facturen betalen voordat u stopt. Gewoon stoppen met uw bedrijfsactiviteiten is dus niet genoeg. Ook kunt u na het stoppen nog aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde zaken.

Schrijf uw bedrijf uit bij KVK

Het stoppen van uw eenmanszaak begint bij KVK. U moet uw bedrijf namelijk uitschrijven uit het Handelsregister van KVK

. Na het uitschrijven bij KVK krijgt de Belastingdienst hiervan automatisch bericht.

Reken fiscaal af met de Belastingdienst

Na het uitschrijven bij KVK, ontvangt u van de Belastingdienst een bevestiging van uw bedrijfsbeëindiging. Als u de bevestiging niet krijgt, moet u zelf aan de Belastingdienst doorgeven dat u stopt met uw bedrijf. U moet fiscaal afrekenen met de Belastingdienst. Dat betekent dat u:

  • de administratie van uw onderneming moet afsluiten.
  • die administratie nog 7 jaar bewaart.
  • de jaarstukken tot en met het stoppen van uw bedrijf moet opmaken.
  • voor een eindafrekening moet zorgen. Lever hiervoor bij de Belastingdienst een aangifte inkomstenbelasting in over het laatste jaar dat uw bedrijf nog actief was.
  • na de eindberekening een slotaangifte btw moet doen.

Bereken uw stakingswinst en stakingsaftrek

Als u stopt met uw eenmanszaak, moet u de stakingswinst berekenen

. Stakingswinst is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke waarde van uw onderneming. U rekent vanaf het moment dat u stopt met uw onderneming. De stakingswinst is onderdeel van uw inkomen in het jaar dat u stopt en u betaalt hier dus inkomstenbelasting over. De stille reserves en uw oudedagsreserve horen ook bij de stakingswinst.

Misschien heeft u recht op stakingsaftrek

. U betaalt dan minder belasting over de stakingswinst. De voorwaarden hiervoor zijn dat uw bedrijf winst maakt en u winst maakt met het stoppen van uw onderneming. U geeft dit aan in uw aangifte inkomstenbelasting.

Laat u helpen door een deskundige

De fiscale en financiële gevolgen van het stoppen met uw onderneming kunnen vrij ingewikkeld zijn. Schakel daarom de Mabor Adviesgroep in voor het afwikkelen van deze zaken.

Goederen en auto naar privé

Alle voorraden en bedrijfsmiddelen gaan bij het stoppen over naar uw privévermogen. Dit geldt ook voor uw bedrijfsauto. U levert dan als ondernemer aan uzelf als privépersoon. Als u btw heeft afgetrokken bij de aanschaf van de goederen, moet u er nu btw over betalen. Ga daarbij uit van de waarde van de goederen op het moment dat u ze zelf gaat gebruiken. Dit hoort bij de slotaangifte btw.

Vraag een ontslagvergunning aan

Moet u personeel ontslaan omdat u stopt met uw bedrijf? Dan heeft u een ontslagvergunning nodig van UWV. Ook geeft u het ontslag

door aan de Belastingdienst.

Zeg uw verzekeringen, contracten en lidmaatschappen op

Denk ook aan het opzeggen van bedrijfsverzekeringen, vergunningen, telefoonnummers, abonnementen en het beëindigen van lopende contracten. Bijvoorbeeld voor kantoorruimte. Bedenk wat u met de domeinnaam van uw website doet. Als u de domeinnaam wil opzeggen doet u dat via de hostingprovider

. Als u lid bent van een productschap of bedrijfschap, stuurt u hen een bevestiging van de uitschrijving uit het Handelsregister.

Check uw aansprakelijkheid

Na het stoppen van uw eenmanszaak verdwijnen uw eventuele aansprakelijkheden niet. U moet bijvoorbeeld nog steeds uw schulden afbetalen. Zorg ervoor dat u alles goed afhandelt.

Check of u recht heeft op een uitkering

Nadat u gestopt bent met uw eenmanszaak, heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering (Werkloosheidswet). Er zijn twee uitzonderingen:

  • U had voordat u zelfstandige werd een WW-uitkering en u stopt volledig als zelfstandige. U kunt dan misschien uw oude WW-uitkering laten herleven.
  • U werkt als zelfstandige en bent daarnaast ook in loondienst. Als u uw baan verliest, en u voldoet aan de voorwaarden, heeft u recht op een WW-uitkering voor de uren die u werkloos wordt
  • .

Komt u niet in aanmerking voor WW? Dan heeft u misschien recht op een uitkering op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Of op basis van de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Een van de voorwaarden is dat u nog ingeschreven staat in het Handelsregister.

Call Now ButtonBEL NU