Faillissement voorkomen

Uw bedrijf heeft financiële problemen. Als u uw schulden niet meer kunt betalen, gaat u failliet. U wilt dit voorkomen maar hoe ?

Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA

Met de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) is per 1 januari 2021 in de Faillissementswet (Fw) de WHOA-regeling ingevoerd. Op basis hiervan kan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders goedkeuren (homologeren), als daarmee het faillissement van de schuldenaar kan worden voorkomen.

Is uw bedrijf in principe winstgevend, maar kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan wilt u een faillissement voorkomen en liever gecontroleerd stoppen of een doorstart maken. U kunt gebruikmaken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). U maakt afspraken met uw schuldeisers over een schuldenregeling. Die afspraken zet u in een conceptakkoord. Daarna vraagt u de rechter om dit akkoord goed te keuren. Hiervoor hoeven niet alle schuldeisers akkoord te gaan met de schuldenregeling.

Bekijk hier het stappenplan.

Nadelen van de WHOA

De nadelen op een rij: de WHOA is complex waardoor je snel te maken krijgt met kosten voor juridische en financiële deskundigen om je akkoord op te stellen wordt een herstructureringsdeskundige benoemd, dan lopen je kosten nog meer op het griffiegeld om toegang te krijgen tot de rechter is hoog.

Bestaan je schulden ook uit loonkosten, dan worden deze niet meegenomen in een akkoord.

Bovenstaand is veelal een uitweg voor grote bedrijven voor het kleiner MKB is dit een veel te kostbare oplossing.

Een door ons opgezette schuldsanering met het oprichten van een nieuwe vennootschap om in door te starten is vaak een veel voordeligere oplossing dan de WHOA

Vaak kunnen wij voor u een doorstart verzorgen en een afwenteling van het faillissement bewerkstelligen.

BEL NU