Onder bewind en een eigen bedrijf starten.

Onder bewind en ZZPer

Ondernemen onder beschermingsbewind is vaak mogelijk, veel bewindvoerders verbieden dat waardoor waardoor je vaak jaren onnodig onder bewind moet blijven.

Starten of doorgaan met ondernemen onder beschermingsbewind kan moeilijk zijn, maar is vaak wel mogelijk. Hoewel de meeste bewindvoerders standaard geen bewindvoering willen toepassen op ondernemers, bestaat er een alternatieve mogelijkheid die Mabor biedt.

Waarom willen bewindvoerders geen ZZPer bijstaan.

Het uitvoeren van beschermingsbewind voor een zelfstandige ondernemer (ZZP’er) kan complexer en uitdagender zijn voor een bewindvoerder om verschillende redenen:

 1. Variabele inkomsten: ZZP’ers hebben vaak variabele inkomsten die afhankelijk zijn van de hoeveelheid werk die ze krijgen en de betalingsvoorwaarden van hun klanten. Dit kan het budgetteringsproces ingewikkelder maken, omdat het moeilijker is om een consistent en voorspelbaar inkomensniveau te plannen en te handhaven.
 2. Bedrijfsfinanciën: Het beheren van de financiën van een ZZP’er omvat niet alleen persoonlijke uitgaven, maar ook zakelijke kosten en inkomsten. Het vereist een gedegen begrip van zakelijke boekhouding en belastingen, wat extra expertise en tijd van de bewindvoerder kan vereisen.
 3. Complexiteit van belastingen en regelgeving: ZZP’ers hebben te maken met specifieke belastingregels en ondernemingsvoorschriften die kunnen variëren afhankelijk van de aard van hun werk en de regio waarin ze actief zijn. Het navigeren door deze complexiteit vereist mogelijk gespecialiseerde kennis of samenwerking met accountants of belastingadviseurs.
 4. Ondernemersrisico’s: Als de ZZP’er betrokken is bij een bedrijf, brengt dit ondernemersrisico’s met zich mee, zoals fluctuaties in de markt, aansprakelijkheidskwesties en mogelijke schulden. Het beheren van deze risico’s vereist een proactieve aanpak en mogelijk juridisch advies, wat extra inspanning van de bewindvoerder kan vergen.
 5. Onduidelijke scheiding tussen persoonlijke en zakelijke financiën: Voor ZZP’ers kunnen persoonlijke en zakelijke financiën vaak verweven zijn, waardoor het moeilijk kan zijn om een duidelijke scheiding te maken tussen beide. Dit kan complicaties veroorzaken bij het beheren van de financiën en het waarborgen van een evenwichtige en verantwoorde uitgavenpatroon.

Al deze factoren maken het uitvoeren van beschermingsbewind voor een ZZP’er uitdagender en tijdrovender voor een bewindvoerder dan voor iemand met een meer traditionele bron van inkomsten, zoals een salaris uit loondienst.

Voor alle eventuele extra inspanningen die de bewindvoerder moet verrichten voor een ZZPer wordt hij/zij niet extra betaald.

Al bovenstaande moeilijkheden worden door de opzet van de Mabor adviesgroep grotendeels weggenomen.

Het gevaar van variabele inkomsten blijft bestaan de overige uitdagingen worden ondervangen door de aanpak van de Mabor Advies Groep.

Hierbij wordt de bewindvoerder niet verantwoordelijk voor de administratie en het financiële beheer van de onderneming.

Het betekent daardoor dat het hebben van een eigen onderneming onmogelijk is wanneer men onder beschermingsbewind staat.

Mabor biedt een oplossing die ondernemerschap als ZZPer mogelijk maakt, zelfs onder deze omstandigheden.

Verboden om te ondernemen is het echter niet!

Aangezien het hebben van een eigen bedrijf risico met zich meebrengt op financieel gebied zal de bewindvoerder in de regel geen toestemming hiervoor geven ondanks dat u vaak aanzienlijk meer kunt verdienen als zelfstandig ondernemer.

Dit betekend in de praktijk dat u zich niet in kan schrijven bij de KvK voor een inschrijving voor onder bewind gestelde gelden de volgende eisen:

Toestemming van de bewindvoerder.

Heb je toestemming? Dan heb je twee extra documenten nodig bij je inschrijving.

 • Een ondertekende verklaring waarin je bewindvoerder of curator akkoord gaat met het inschrijven van een bedrijf op jouw naam.
 • Een kopie van de beschikking van de rechtbank waaruit blijkt dat je onder bewind of curatele staat.

Zonder de hierboven genoemde documenten kan de KVK-medewerker je bedrijf niet inschrijven in het Handelsregister.

Er bestaat bij de meeste bewindvoerders de vrees dat het hebben van een eigen onderneming/ZZP’er financiële consequenties met zich meebrengen zal brengen, waarvoor de bewindvoerder verantwoordelijk is plus schrikt men terug van het eventuele extra werk.

Wanneer u in het beschermingbewind zit, zal de bewindvoerder het daarom meestal het bewind willen beëindigen.

U kunt wel bij Mabor in het budget beheer beschermingsbewind bieden we niet.

Voor veel mensen is het starten van een eigen onderneming de weg naar een schulden vrij leven het is vaak de snelste mogelijkheid tot schuldaflossing:

Door een eigen onderneming te hebben, kan men proactief werken aan het aflossen van schulden. De winst die wordt gegenereerd door de onderneming kan worden gebruikt om afbetalingen te doen en schulden sneller af te lossen dan met alleen een regulier inkomen

En het dus niet toegestaan om als zelfstandige te gaan ondernemen of te blijven ondernemen zet voor vele een rem op een schuldvrije toekomst.

Mabor biedt deze ondernemers de kans om hun bedrijfsactiviteiten via een door de stichting bedrijfsbehoud beheerde vennootschap voort  te zetten of een bedrijf te starten en opdrachten aan te nemen zonder dat dit consequenties heeft voor de bewindvoerder.

Er bestaan voor u of voor de bewindvoerder geen administratieve verplichtingen .

En er ontstaat geen ondernemingsrisico voor u of de bewindvoerder.

Het beheer en alle zakelijke administratieve handelingen worden door ons verzorgt .

Wij verzorgen de BTW aangiften en afdrachten.

Wij hebben voor u vaak een oplossing!

Een eigen zaak en beschermingsbewind.

U weet dat u als ZZPer of zelfstandig ondernemer veel sneller uw schulden kunt aflossen waardoor het beschermingbewind kan worden beëindigd of dat u leefgeld kan worden verhoogt zodat een minder krampachtige manier van leven mogelijk is.

Soms zij er ook mogelijkheden om als hybride ondernemer van start te gaan u kunt op die manier vaak een extra inkomen realiseren. (Ondernemen naast loondienst of uitkering )

Wanneer is het mogelijk.

U kunt voor een of meer opdrachtgevers fulltime aan de slag als ZZPer.

Of u kunt naast uw bestaande parttime werk als ZZPer aan de slag.

U wilt een bedrijf beginnen en kunt hiervoor een lening krijgen bij familie of vrienden.

Wij hebben hiervoor verschillende mogelijkheden.

Maatwerk is altijd vereist.

Hoe groter de winst in de vennootschap, hoe sneller u hiermee uw oude schulden kunt aflossen, of ook dat u weer gewoon kunt leven van een normaal inkomen.

Waarom jaren in armoede leven onder bewind  als er een beter alternatief is?

WIE WIL ZOEKT MOGELIJKHEDEN, WIE NIET WIL ZOEKT EEN REDEN

Dat zijn de gedachten van gezond denkende mensen.

Winnen of verliezen is een keuze. Wat kiest u?

Zodra het bewind ten einde is , kunt u zonder kosten over naar iedere door u gewenste ondernemingsvorm.

Ondernemen als ZZPer

U heeft een opdrachtgever en kunt als ZZPer aan het werk .

U heeft geen investeringen nodig.

U inbreng is arbeid wij verzorgen het gehele administratieve traject.

U kiest de naam van de onderneming waaronder u werkt.

Wij verzorgen:

Inschrijving KvK.

(Uw gegevens zijn niet bekend bij de KvK )

BTW nummer en afdrachten belastingdienst.

Vestigingsadres.

U werkt hierin uitsluitend als ZZPer u krijgt iedere week/maand uitbetaald op een naar u aan te geven wijze.

U bent hier niet in loondienst en er zijn geen mogelijkheden om bedrijfsmiddelen of vervoermiddelen aan te schaffen

Wel zijn er gemaakte kosten te declareren.

Geen oprichtingskosten.

Wij verzorgen het beheer en het gehele administratieve traject.

De kosten hiervoor bedragen een vast percentage van de door u gerealiseerde omzet.

Waaraan voldoen?

U moet hebben een of meerdere opdrachtgevers die op deze wijze met u willen gaan samenwerken.

Een minimum uurloon kunnen afspreken van € 22,50 exl.BTW

(Er is momenteel een wetsvoorstel ingediend dat een ZZPer €32,24 per uur moet verdienen)

Voldoende te werken uren per week

Hoe wij omgaan met uw bewindvoerder?

U bent de baas dus spreekt af hoe u het hebben wilt.

 1. Wij dragen het u toekomende geld af aan de bewindvoerder deze reserveert geld voor de belasting afdracht en verhoogt uw leefgeld of de aflossing van de schulden.
 2. Wij dragen een door u aan te geven deel af aan de bewindvoerder die daarmee de vaste lasten kan betalen en geld voor de belastingen kan reserveren.
 3. Wij dragen alles aan u af en u treft zelf een regeling met uw bewindvoerder voor bijvoorbeeld budgetbeheer of u zegt de bewindvoering op.
 4. We leveren een uitleg naar toekomstige opdrachtgevers zodat u toe kan lichten waarom u in deze vennootschapsvorm wilt ondernemen.

  (Indien de bewindvoerder niet akkoord wil gaan met deze werkwijze is de consequentie
  dat hij/zij de rechtbank kan verzoeken het bewind te beëindigen dit gebeurt echter niet vaak
  )

Er bestaat geen verplichting tot deponering het is voor niemand mogelijk om inzicht in uw verdiensten te krijgen of beslag te leggen op u toekomende gelden.

U kunt iedere samenwerking met de Mabor Adviesgroep altijd maandelijks kosteloos beëindigen u betaald nooit een overname bedrag voor de opgerichte vennootschap wat  bij andere aanbieders vaak wel verplicht is.

Ga naar de contactpagina en bel ons voor nadere informatie of maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Mensen die een probleem hebben met Nederlandse banken wijken vaak uit naar Viabay dit is een volwaardig alternatief.

BEL NU