Ophefffen BV

Turboliquidatie is alleen mogelijk indien de vennootschap (nagenoeg) geen baten heeft. Het gaat erom dat er geen activa (inventaris, voertuigen, voorraden, liquide middelen, debiteurenpost, etc.) op de balans staat. Indien op het moment van ontbinding wel baten aanwezig zijn is turboliquidatie geen optie. Ga dan naar BV liquideren.

Om een BV middels een succesvolle turboliquidatie op te heffen is het vereist dat de lopende verplichtingen, zoals een huurovereenkomst of arbeidsovereenkomst, op correcte wijze zijn beëindigd

Vul online de vragenlijst in. De antwoorden zijn nodig om te beoordelen of de BV kan worden opgeheven.

Na ontvangst vragenlijst controleren wij vrijblijvend de mogelijkheid of uw BV opgeheven kan worden.

Is dit mogelijk, dan ontvangt u na betaling de benodigde papieren, wij doen de rest om de BV op te heffen.

Adresgegevens van de bestuurder Deze informatie is nodig voor de benoeming van een bewaarder van de boeken en bescheiden van de onderneming.
Met andere woorden: hangt er nog een ander bedrijf onder de B.V.? Is de BV een Holding.
Activa is bezit
Passiva zijn schulden