Schuldhulpverlening via de gemeente

Schuldhulpverlening voor particulieren via de gemeente is een dienst die wordt aangeboden om mensen te helpen die problematische schulden hebben en ondersteuning nodig hebben bij het oplossen van hun financiële problemen. Het doel van schuldhulpverlening is om mensen te helpen hun schuldenlast te verminderen, hun financiële situatie te stabiliseren en hen de nodige tools en vaardigheden te bieden om in de toekomst financieel gezond te blijven.

Hier is een uitleg van het algemene proces van schuldhulpverlening via de gemeente:

 1. Aanmelding: Het eerste wat je moet doen is je aanmelden voor schuldhulpverlening bij de gemeente. Dit kan meestal via een formulier op de website van de gemeente of door contact op te nemen met de afdeling schuldhulpverlening.
 2. Intakegesprek: Nadat je je hebt aangemeld, zal er een intakegesprek worden gepland. Tijdens dit gesprek zal een schuldhulpverlener je financiële situatie in kaart brengen, inclusief je inkomsten, uitgaven en schuldenlast. Ze zullen ook informatie verzamelen over je persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je schuldenprobleem.
 3. Budgetadvies: Op basis van de informatie die tijdens het intakegesprek is verzameld, zal de schuldhulpverlener een budgetadvies opstellen. Dit advies bevat aanbevelingen over hoe je je financiële situatie kunt verbeteren, zoals het aanpassen van je uitgavenpatroon en het opstellen van een realistisch budget.
 4. Schuldbemiddeling: Als je in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, zal de gemeente proberen om een regeling te treffen met je schuldeisers. Ze zullen onderhandelen over betalingsafspraken, het bevriezen van rente en het mogelijk kwijtschelden van een deel van je schuld. Het doel is om een haalbare aflossingsregeling te treffen die past bij je financiële mogelijkheden.
 5. Budgetbeheer en begeleiding: Gedurende het schuldhulpverleningstraject kan de gemeente je vragen om je financiën onder strikt beheer te laten stellen. Dit betekent dat je een budgetbeheerder krijgt toegewezen die je helpt bij het beheren van je inkomsten en uitgaven. Ze kunnen bijvoorbeeld je inkomen ontvangen en je vaste lasten betalen, zodat je geen nieuwe schulden opbouwt.
 6. Nazorg: Nadat een schuldhulpverleningstraject is afgerond, biedt de gemeente vaak nog nazorg. Dit omvat begeleiding en ondersteuning om ervoor te zorgen dat je financieel stabiel blijft en niet opnieuw in dezelfde problemen belandt. Ze kunnen je helpen bij het opbouwen van een financiële buffer, het plannen van je toekomstige uitgaven en het vinden van manieren om je inkomen te vergroten.

  Schuldhulp en een bedrijf starten.

Als je schuldhulpverlening via de gemeente zoekt en tegelijkertijd de wens hebt om een bedrijf te starten, zijn er enkele belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Hier is een aangepaste uitleg van het proces, rekening houdend met de intentie om een bedrijf te starten:

 1. Aanmelding: Net als bij reguliere schuldhulpverlening moet je je aanmelden voor schuldhulpverlening bij de gemeente. Geef tijdens de aanmelding aan dat je ook interesse hebt in het starten van een bedrijf. Het kan zijn dat er specifieke programma’s of ondersteuning beschikbaar zijn voor ondernemers in schuldhulpverlening.
 2. Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek met de schuldhulpverlener geef je aan dat je een bedrijf wilt starten. Bespreek je zakelijke ideeën en plannen, en geef informatie over de mogelijke impact op je financiële situatie.
 3. Budgetadvies: De schuldhulpverlener zal een budgetadvies opstellen waarbij rekening wordt gehouden met je zakelijke plannen. Ze zullen beoordelen of het realistisch is om een bedrijf te starten terwijl je in een schuldhulpverleningstraject zit. Ze kunnen aanbevelingen doen met betrekking tot het budget voor je bedrijf en de mogelijke financieringsmogelijkheden.
 4. Ondernemingsplan: Als je de intentie hebt om een bedrijf te starten, zal de schuldhulpverlener je waarschijnlijk vragen om een ondernemingsplan op te stellen. Dit plan beschrijft je zakelijke concept, doelen, doelgroep, concurrentieanalyse, marketingstrategie, financiële prognoses en andere relevante informatie. Het ondernemingsplan helpt de schuldhulpverlener en eventuele financiers om de levensvatbaarheid van je bedrijf te beoordelen.
 5. Schuldbemiddeling en financiering: Als je schuldhulpverleningstraject vordert en je ondernemingsplan haalbaar wordt geacht, zal de gemeente samen met jou proberen om afspraken te maken met je schuldeisers. Ze kunnen ook adviseren over mogelijke financieringsmogelijkheden, zoals microkredieten of subsidies voor startende ondernemers.
 6. Begeleiding en nazorg: Naast de reguliere schuldhulpverlening, kan de gemeente specifieke begeleiding en nazorg bieden gericht op het opstarten en beheren van je bedrijf. Dit kan bestaan uit workshops, trainingen, mentorschap of doorverwijzing naar andere ondersteunende programma’s voor ondernemers.

Het is belangrijk op te merken dat de beschikbare ondersteuning en mogelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de gemeente en lokale programma’s. Het is raadzaam om rechtstreeks contact op te nemen met de gemeente en specifiek te informeren naar schuldhulpverlening met de wens om een bedrijf te starten.

Plan nu een adviesgesprek in.

BEL NU