Schuldsanering

Schuldhulpverlening voor ondernemers

De Mabor Adviesgroep werkt met vast traject  om u van uw schulden af te helpen.

Wij adviseren en begeleiden u bij het afwikkelen van uw schulden. Samen met u zoeken wij naar oplossingen. Onze schuldhulpverlening is altijd op maat en wordt zoveel mogelijk aangepast aan uw situatie.

Inventariseren

Na een persoonlijke kennismaking volgt een intake-gesprek. De adviseur van de Mabor adviesgroep inventariseert samen met u de problemen van uw onderneming.

Als uw bedrijfssituatie in kaart is gebracht kunnen we gaan werken om het probleem op te lossen.

Wij nemen contact op met de schuldeiser(s) en inventariseren de exacte schuldenlast.
 

Veilig stellen van uw onderneming

We zorgen ervoor dat beslag en eventuele faillissement aanvragen worden voorkomen.

Het is van groot belang dat alle nieuwe verplichtingen door de ondernemer zelf prompt worden voldaan.

 

Opstellen van het plan

Als we een totaalbeeld van de schulden hebben  bekijken we de aflossingsmogelijkheden.
De uitkomsten hiervan brengen wij samen in een uitgebreid financieel plan waarin de uiteindelijke schuldsanering wordt samengevat.
Wij gaan in onderhandeling met de schuldeisers met als doel de schulden zo snel mogelijk te saneren.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de schuldsanering gaan we niet wachten tot we met alle schuldeisers een akkoord hebben zodra een schuldeiser akkoord geeft kunt u gaan beginnen met betalen. 
Een eventueel al  gelegd beslag zullen wij altijd trachten op te heffen.
Indien een sanering niet mogelijk is bekijken we de mogelijkheid van een doorstart.
 

De uitvoering van het plan

Wanneer wij een akkoord hebben bereikt met een schuldeisers kan de uitvoering van het plan beginnen.
Uzelf moet zorg dragen voor deze uitvoering  we gaan nooit en vorm  van bewindvoering met u aan .
Uiteraard ondersteunen wij uw wel  daarin, en zorgen we er samen voor dat het plan succesvol is.
 

Voorbeeld werkwijze

Nadat uw onderneming is veilig gesteld in een met ons op te richten vennootschap maken we  samen met u een berekening van wat u kunt betalen aan uw schuldeisers in de komende drie jaar. Vervolgens gaan wij in gesprek met de schuldeisers en bieden wij een saneringsvoorstel aan en onderhandelen over een akkoord met de schuldeisers.

De uitvoering ligt altijd bij u wij voeren geen bewind over uw vermogen.

Schuldsanering

Schuldsanering betekent dat een deel van uw openstaande posten wordt betaald onder voorwaarde dat de rest van uw schulden wordt kwijtgescholden.
Een sanering komt meestal tot stand via een zogenoemde minnelijke schikking waarbij de ondernemer en de schuldeisers samen tot een akkoord komen.

ZODRA EEN SCHULDEISER AKKOORD IS KUNT U GAAN BETALEN !

Wij houden als regel aan dat het mogelijk moet zijn om 20 % van de schulden op deze wijze te betalen.

Dit heeft als voordeel voor uw schuldeisers dat in elk geval een deel van de schulden wordt voldaan wat bij het failliet gaan van de onderneming meestal niet het geval is..

Voor u heeft dit vanzelfsprekend als voordeel dat uw bedrijf en/of uzelf niet failliet gaat.

Zoekt u schuldhulp via uw gemeente dan krijgt u te horen dat u eerst moet stoppen met ondernemen dit is voor de echte ondernemer natuurlijk geen optie.

Soms bestaat de mogelijkheid om de schuldeisers een eenmalige afkoopsom aan te bieden dit is echter geheel afhankelijk  van uw vermogenspositie.

 

Doorstart
Bij een doorstart worden de activa via een juridische constructie ondergebracht in een nieuwe rechtsvorm.
Dit heeft als voordeel dat u  uw bedrijf kan voort zetten  in een nieuwe ondernemingsvorm met een toekomst zonder een zware schuldenlast.

Voor wij aan een sanering beginnen zorgen wij eerst voor afscherming van uw bedrijf.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niet de curator of de schuldeisers gaan bepalen wat er met uw onderneming gebeurt maar u.

U houdt  zelf de zeggenschap over uw bedrijf.

 

Het tarief van de Mabor adviesgroep

Wij hanteren hiervoor een vast vooruit te betalen  tarief afhankelijk van het aantal schuldeisers   gedurende de duur van het traject.

 

Bel voor informatie of maak een afspraak.

Adviesgesprek

De strategie van Mabor Adviesgroep is erop gericht om een faillissement te voorkomen en als dat niet meer mogelijk is, om door middel van een geregisseerd faillissement een doorstart te maken

Wij kijken altijd  naar de  kansen en mogelijkheden, zowel financieel, juridisch maar ook bedrijfseconomisch. U moet voldoende geld kunnen verdienen om problemen op te lossen.

Wij helpen  bedrijven met:

 1. Schulden en incasso embargo naar crediteuren voor een periode van 3 maanden, zodat u financieel op adem kunt komen.
 2. Het opstellen van een stappenplan om controle te krijgen over de ontstane problemen.
 3. Het afschermen met uw bezit (huis,auto en bedrijfsmiddelen)
 4. Het uitvoeren van een schuldsaneringsplan (afkopen schuldeisers en belastingdienst) en/of het voorbereiden van geregisseerd faillissement met een doorstart.
 5. Mogelijkheden onderzoeken voor een

  herfinanciering middels BBZ-krediet, microkrediet of crowdfunding. Daarnaast proberen wij informal investors te interesseren om uw bedrijf te (her)financieren.

Wij helpen grote bedrijven met kleine problemen en kleine bedrijven met grote problemen.  Dat kan een eenmanszaak of VOF zijn, maar uiteraard ook BV besloten vennootschappen met holdingconstructies en diverse werkmaatschappijen.

Om te kunnen bepalen of uw onderneming levensvatbaar is, is een advies/intakegesprek noodzakelijk. Dit is een adviesgesprek/intakegesprek van maximaal 2 uur, bij u thuis  bij u op kantoor of bij ons op kantoor in Hilversum. De voorkeur gaat uit naar bij u op kantoor of aan huis met als  reden dat u dan alle stukken bij de hand kan hebben die relevant zijn om een degelijk advies uit te brengen. Tijdens dit advies/intake gesprek worden alle punten met u doorgenomen die van belang zijn voor doorgaan met uw onderneming en voor u als privé persoon.

Voor het adviesgesprek/intakegesprek bij u op kantoor betaalt u een bedrag van € 375,00 exclusief BTW.

Het adviesgesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Aan u de keuze of u met ons verder wilt of niet

Welke onderwerpen bespreken wij met u:

 • Doorgaan of stoppen. Hoe stoppen en hoe doorgaan?
 • De fiscus dreigt met beslag en wil veilen, wat te doen?
 • Een onderhands (crediteuren)akkoord hoe gaat dat?
 • Op welke manier kunnen crediteuren op afstand worden gehouden?
 • Hoe schermen wij uw prive bezit af?
 • Heeft u een verdienmodel en kunt u ook echt geld verdienen?
 • Heeft u de juiste rechtsvorm ?
 • Hoe snel gaat een doorstart?
 • Staat u persoonlijk borg voor het rekening courant krediet bij de bank?
 • Wat mag u van een curator verwachten?
 • Kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?
 • Hoe financiert u de doorstart?

 

Wilt u liever eerst een gratis kennismaking gesprek dan kunt hiervoor een afspraak maken via de contactpagina.

 

BEL NU