fbpx

Schuldsanering

Schuldhulpverlening voor ondernemers

De Mabor Adviesgroep werkt met vast traject  om uvan uw schulden af te helpen.

Wij adviseren en begeleiden u bij het afwikkelen van uw schulden. Samen met u zoeken wij naar oplossingen. Onze schuldhulpverlening is altijd op maat en wordt zoveel mogelijk aangepast aan uw situatie.

Methode 1.

Nadat uw onderneming is veilig gesteld in een met ons op te richten vennootschap maken we  samen met u een berekening van wat u kunt betalen aan uw schuldeisers in de komende drie jaar. Vervolgens gaan wij in gesprek met de schuldeisers en bieden wij een saneringsvoorstel aan en onderhandelen over een akkoord met de schuldeisers.

De uitvoering ligt altijd bij u wij voeren geen bewind over uw vermogen.

Schuldsanering

Schuldsanering betekent dat een deel van uw openstaande posten wordt betaald onder voorwaarde dat de rest van uw schulden wordt kwijtgescholden.
Een sanering komt meestal tot stand via een zogenoemde minnelijke schikking waarbij de ondernemer en de schuldeisers samen tot een akkoord komen.

Wij houden als regel aan dat het mogelijk moet zijn om 20 % van de schulden op deze wijze te betalen.

Dit heeft als voordeel voor uw schuldeisers dat in elk geval een deel van de schulden wordt voldaan wat bij het failliet gaan van de onderneming meestal niet het geval is..

Voor u heeft dit vanzelfsprekend als voordeel dat uw bedrijf en/of uzelf niet failliet gaat.

Zoekt u schuldhulp via uw gemeente dan krijgt u te horen dat u eerst moet stoppen met ondernemen dit is voor de echte ondernemer natuurlijk geen optie.

Soms bestaat de mogelijkheid om de schuldeisers een eenmalige afkoopsom aan te bieden dit is echter geheelafhankelijk  van uw vermogens positie.

Methode 2

Doorstart
Bij een doorstart worden de activa via een juridische constructie ondergebracht in een nieuwe rechtsvorm.
Dit heeft als voordeel dat u  uw bedrijf kan voort zetten  in een nieuwe ondernemingsvorm met een toekomst zonder een zware schuldenlast.

Voor wij aan een sanering beginnen zorgen wij eerst voor afscherming van uw bedrijf.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niet de curator of de schuldeisers gaan bepalen wat er met uw onderneming gebeurt maar u.

U houdt  zelf de zeggenschap over uw bedrijf.

Onze aanpak kenmerkt zich door 5 stappen.

 

Stap 1: Het intake-gesprek .
Na een persoonlijke kennismaking volgt een intake-gesprek. De adviseur van de Mabor adviesgroep inventariseert samen met u de problemen van uw onderneming.

Als uw bedrijfssituatie in kaart is gebracht kunnen we gaan werken om het probleem op te lossen.

Stap 2: Verkrijgen van een financiering
Bij een positieve beoordeling van de haalbaarheid is de volgende stap het onderzoeken van de financieringsmogelijkheden.

Overleg met de bankier, onderzoek naar de mogelijkheden van privé investeringen, inschakelen van een BBZ deskundige van de gemeente en contacten met externe potentiële financiers volgen.

Is dit niet mogelijk dan kunnen wij een schuldsanering op gaan zetten voor u.

Stap 3: Opstellen van een saneringsplan
Aan de hand van de door u beschikbaar gestelde financiële en bedrijfseconomische informatie maken wij een saneringsplan samen samen met u, inclusief de maatregelen om de toekomst voor uw bedrijf veilig te stellen.De afspraken die wij maken met de schuldeisers moeten door uzelf worden volbracht.

Het is van groot belang dat alle nieuwe verplichtingen door de ondernemer zelf prompt worden voldaan.

(Wij zijn geen bewindvoerders u moet zelf voor de betalingen aan de schuldeisers zoals afgesproken zorg dragen)

Stap 4: Onderhandelingen met uw schuldeisers.
De Mabor adviesgroep doet er alles aan om uw bedrijf overeind te houden en weer toekomst te geven. Op basis van een saneringsplan overleggen wij met uw schuldeisers om tot een schikking te komen. Zodat uw crediteuren weer vertrouwen in de zaak krijgen en uw bedrijf de gelegenheid geven orde op zaken te stellen.

Wij maken altijd per schuldeiser een afspraak zodra dit rond is kunt u beginnen met betalen wij wachten dus niet tot alle schuldeisers akkoord zijn gegaan.

Stap 5: Indienen dwangakkoord
Zo nodig wordt er bij de rechtbank een aanvraag voor een dwangakkoord ingediend, zodat ook de laatste weigerende schuldeisers moet meewerken aan een schuldsanering.

Het tarief van de Mabor adviesgroep

Wij hanteren hiervoor een vast  maandelijks tarief afhankelijk van het aantal schuldeisers   gedurende de duur van het traject.

 

Bel voor informatie of maak een afspraak.

Adviesgesprek

De strategie van Mabor Adviesgroep is erop gericht om een faillissement te voorkomen en als dat niet meer mogelijk is, om door middel van een geregisseerd faillissement een doorstart te maken

Wij kijken altijd  naar de  kansen en mogelijkheden, zowel financieel, juridisch maar ook bedrijfseconomisch. U moet voldoende geld kunnen verdienen om problemen op te lossen.

Wij helpen  bedrijven met:

 1. Schulden en incasso embargo naar crediteuren voor een periode van 3 maanden, zodat u financieel op adem kunt komen.
 2. Het opstellen van een stappenplan om controle te krijgen over de ontstane problemen.
 3. Het afschermen met uw bezit (huis,auto en bedrijfsmiddelen)
 4. Het uitvoeren van een schuldsaneringsplan (afkopen schuldeisers en belastingdienst) en/of het voorbereiden van geregisseerd faillissement met een doorstart.
 5. Mogelijkheden onderzoeken voor een

  herfinanciering middels BBZ-krediet, microkrediet of crowdfunding. Daarnaast proberen wij informal investors te interesseren om uw bedrijf te (her)financieren.

Wij helpen grote bedrijven met kleine problemen en kleine bedrijven met grote problemen.  Dat kan een eenmanszaak of VOF zijn, maar uiteraard ook BV besloten vennootschappen met holdingconstructies en diverse werkmaatschappijen.

Om te kunnen bepalen of uw onderneming levensvatbaar is, is een advies/intakegesprek noodzakelijk. Dit is een adviesgesprek/intakegesprek van maximaal 2 uur, bij u thuis  bij u op kantoor of bij ons op kantoor in Hilversum. De voorkeur gaat uit naar bij u op kantoor of aan huis met als  reden dat u dan alle stukken bij de hand kan hebben die relevant zijn om een degelijk advies uit te brengen. Tijdens dit advies/intake gesprek worden alle punten met u doorgenomen die van belang zijn voor doorgaan met uw onderneming en voor u als privé persoon. Voor het adviesgesprek/intakegesprek betaalt u een bedrag van € 375,00 exclusief BTW.

Welke onderwerpen bespreken wij met u:

 • Doorgaan of stoppen. Hoe stoppen en hoe doorgaan?
 • De fiscus dreigt met beslag en wil veilen, wat te doen?
 • Een onderhands (crediteuren)akkoord hoe gaat dat?
 • Op welke manier kunnen crediteuren op afstand worden gehouden?
 • Hoe schermen wij uw prive bezit af?
 • Heeft u een verdienmodel en kunt u ook echt geld verdienen?
 • Heeft u de juiste rechtsvorm ?
 • Hoe snel gaat een doorstart?
 • Staat u persoonlijk borg voor het rekening courant krediet bij de bank?
 • Wat mag u van een curator verwachten?
 • Kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?
 • Hoe financiert u de doorstart?

Het adviesgesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Aan u de keuze of u met ons verder wilt of niet.

Wilt u liever eerst een gratis kennismaking gesprek dan kunt hiervoor een afspraak maken via de contactpagina.

 

Call Now ButtonBEL NU