fbpx

Stichting oprichten met schulden

Een stichting is een rechtspersoon die altijd moet worden opgericht om een bepaald doel te verwezenlijken. Vaak gaat het om een sociaal of ideëel doel, maar u kunt ook een stichting oprichten om aandelen te administreren, belangen te behartigen of derdengelden te beheren of een onderneming in te beginnen.

Een stichting mag geld verdienen, maar dit dient altijd gebruikt te worden voor het doel.

De stichting is, voornamelijk bekend als rechtsvorm voor het goede doel. Dat komt door de wettelijke bepalingen die regelen hoe een stichting moet handelen. De stichting moet wettelijk gezien altijd een bepaald doel hebben dat zij probeert te verwezenlijken. Daarnaast mag dit doel absoluut niet zijn het doen van uitkeringen aan oprichters of personen die lid zijn van de organen (zoals het bestuur) van de stichting.

Ook mogen uitkeringen alleen worden gedaan zolang die een ideële strekking hebben. Als ondernemingsvorm is de stichting dus niet echt geschikt. Eventueel behaalde winst kan niet worden uitgekeerd aan oprichters of bestuursleden en de ideële strekking wordt daarmee ook niet gediend.( u kunt als oprichter of verwant aan de oprichter niet op de loonlijst.)

Toch zien we wel ondernemers die in een faillissement/WSNP verkeren en vervolgens gaan ondernemen via een stichting opgericht door een vriend of familielid.

De afhankelijkheid die dan ontstaat van dit familielid of vriend doet de verstandhouding vaak niet veel goeds .

Kortom in deze situatie ondernemen in een stichting is niet verstandig.

Wel kan een stichting worden gebruikt om het beheer over andere vennootschappen te voeren .

Een goed voorbeeld hier van is de IKEA groep .

IKEA heeft een complexe bedrijfsstructuur. De in Nederland gevestigde Stichting INGKA is eigenaar van IKEA Group dat 328 winkels bezit en de productie van meubels voor zijn rekening neemt. Het Luxemburgse Inter IKEA Group is eigenaar van Inter IKEA Systems, dat het IKEA-concept beheert en franchisegever is, ook aan Ikea Group.

Bij de door ons opgerichte vennootschappen speelt de stichtingsvorm vaak een belangrijke rol.

Er wordt nog al eens gedacht dat door het onder brengen van bedrijfsactiviteiten in een stichting of een vereniging het betalen van belasting kan worden voorkomen. Niets is minder waar! Stichtingen en verenigingen worden in bepaalde gevallen ook als onderneming beschouwd. Uw stichting of vereniging betaalt dan over de winst vennootschapsbelasting. En dat kan u duur komen te staan, want waarschijnlijk had u minder belasting betaalt als uw activiteiten in een CV zouden zijn belast. Tenslotte kunt u als bestuurder van een stichting of vereniging in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de stichting of vereniging.

Kortom laat u eerst eens voorlichten door de specialist van de Mabor Adviesgroep voordat u hieraan begint.

Call Now ButtonBEL NU