Schuldsanering

Schuldsanering

 

Schuldsanering betekent dat een deel van uw openstaande posten wordt betaald onder voorwaarde dat de rest van uw schulden wordt kwijtgescholden.
Een sanering komt meestal tot stand via een zogenoemde minnelijke schikking waarbij de ondernemer en de schuldeisers samen tot een akkoord komen.

Dit heeft als voordeel voor uw schuldeisers dat in elk geval een deel van de schulden wordt voldaan wat bij het failliet gaan van de onderneming meestal niet het geval is..

Voor u heeft dit vanzelfsprekend als voordeel dat uw bedrijf niet failliet gaat.

Doorstart
Bij een doorstart worden de activa via een juridische constructie ondergebracht in een nieuwe rechtsvorm.
Dit heeft als voordeel dat u  uw bedrijf kan voort zetten  in een nieuwe ondernemingsvorm met een toekomst zonder een zware schuldenlast.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niet de curator of de schuldeisers bepalen wat er met uw onderneming gebeurt maar u.

U houdt zoveel mogelijk zelf de zeggenschap over uw bedrijf.

Onze aanpak kenmerkt zich door 5 stappen.

Stap 1: Het intake-gesprek .
Na een persoonlijke kennismaking volgt een intake-gesprek. De adviseur van de Mabor adviesgroep inventariseert samen met u de problemen van uw onderneming.

Als uw bedrijfssituatie in kaart is gebracht kunnen we gaan werken om het probleem op te lossen.

Stap 2: Verkrijgen van een financiering
Bij een positieve beoordeling van de haalbaarheid is de volgende stap het onderzoeken van de financieringsmogelijkheden.

Overleg met de bankier, onderzoek naar de mogelijkheden van privé investeringen, inschakelen van een BBZ deskundige van de gemeente en contacten met externe potentiële financiers volgen.

Stap 3: Opstellen van een saneringsplan
Aan de hand van de door u beschikbaar gestelde financiële en bedrijfseconomische informatie stelt de wij een saneringsplan samen, inclusief de maatregelen om de toekomst voor uw bedrijf veilig te stellen. Het is van groot belang dat alle nieuwe verplichtingen door de ondernemer zelf prompt worden voldaan.

Stap 4: Onderhandelingen met uw schuldeisers.
De Mabor adviesgroep doet er alles aan om uw bedrijf overeind te houden en weer toekomst te geven. Op basis van een saneringsplan overleggen wij met uw schuldeisers om tot een schikking te komen. Zodat uw crediteuren weer vertrouwen in de zaak krijgen en uw bedrijf de gelegenheid geven orde op zaken te stellen.

Stap 5: Indienen dwangakkoord
Zo nodig wordt er bij de rechtbank een aanvraag voor een dwangakkoord ingediend, zodat ook de laatste weigerende schuldeisers moet meewerken aan een schuldsanering.

Het tarief van de Mabor adviesgroep

Wilt u ons  inschakelen om uw bedrijf weer financieel gezond te krijgen dan geven we u van te voren altijd inzage in de kosten.
Het eerste gesprek is gratis. Daarin wordt bepaald of de opdracht wordt aangenomen en welke strategie zal worden toegepast. Vervolgens bedraagt het tarief een percentage van de aflossingscapaciteit, ten laste van de afdracht aan de schuldeisers.

Bel voor informatie of maak een afspraak.